Vil skjerpe lov mot pedofile på nett

Redd Barna ber justisminister Odd Einar Dørum utrede lovgivning som kan forebygge overgrep mot barn i Norge.

Redd Barna ber justisminister Odd Einar Dørum utrede lovgivning som kan forebygge overgrep mot barn i Norge.

Er barn trygge når de bruker Internett? Hvilke lovmessige grep kan vi ta for å forebygge at barn blir utsatt for overgrep etter å ha chattet? Har barn rett til å kunne bruke Internett uten å bli kontaktet av voksne som vil ha sex?

Dette er blant de spørsmålene som behandles i rapporten «Barn som møter overgriper på Internett» som Redd Barna lanserte denne uken.

Redd Barna ber nå justisminister Odd Einar Dørum utrede hvorvidt en ny lovgivning kan bidra til å forebygge overgrep mot barn i Norge.

Rapporten er skrevet av advokat Astri Aas-Hansen som en del av Redd Barnas prosjekt «Overgrep mot barn på Internett». Den tar for seg en rekke rettssaker der barn er blitt utsatt for grove seksuelle overgrep etter at de har blitt kjent med voksne på chattekanaler på Internett. Aas-Hansen har sett på rettsapparatets reaksjoner i disse sakene og gir en analyse av eksisterende lovgivning i Norge sammenlignet med en nylig vedtatt lovgivning for å bedre barns beskyttelse mot overgrep i Storbritannia; den såkalte «grooming-lovgivningen».

Lovgivningen gjør det straffbart for en voksen å møte et barn en har kommunisert med ved minst to tidligere anledninger, i den hensikt å begå et alvorlig overgrep mot barnet. Politiet gis altså mulighet til å gripe inn før forbrytelsen finner sted, og Aas-Hansen konkluderer med at dersom en slik lovgivning kan føre til at barn blir spart for å bli utsatt for overgrep, må en slik lovgivning vedtas også i Norge.

Redd Barna mener at norske myndigheter må være i forkant når det gjelder kriminalitetsutviklingen på dette feltet og vurdere om en ny lovgivning også kan bidra til å gi barn bedre beskyttelse mot overgripere.

Redd Barnas arbeid mot overgrep mot barn på Internett er forankret i FNs Barnekonvensjon og tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen. Arbeidet er knyttet til den innsatsen Redd Barna gjør mot seksuelle overgrep mot barn i Norge og i verden forøvrig.

I 1996 opprettet Redd Barna en tipslinje for internettbrukere som kommer over bilder av seksuelle overgrep mot barn på nettet. Redd Barna har i tillegg utviklet informasjonsbrosjyrer og annet materiell for å trygge barns ferdsel på Internett, og å gjøre både barn og voksne oppmerksomme på hvilke farer det kan innebære å møte fremmende en har blitt kjent med på Internett.

Til toppen