Vil skru av analog radio i Norge i 2014

Et statlig utredningsarbeid, ledet av kulturminister Trond Giske, mener at DAB skal erstatte FM.

Diskusjonen om den digitale radiostandarden DAB er avlengs eller det mest fornuftige går en høy gang i Europa. Nylig avgjorde Sverige at man skal stoppe DAB-utbyggingen, men nå går en statlig utredningsgruppe her i Norge inn for å satse alt på DAB.

Gruppen, som er ledet av kulturminister Trond Giske, har hatt deltakere fra Medietilsynet, radiostasjoner som NRK, P4, Kanal 24, Norsk lokalradioforbund og Radio 2 Digital samt nettleverandører og bransjeorganisasjoner i Norge.

I rapporten slår utvalget fast at man mener at DAB er det beste valget. Foreløpig har DAB vært et ekstratilbud, men gruppen går nå inn for at DAB skal erstatte FM-sendinger.

"DAB er den klart mest fleksible og økonomiske hovedplattformen for digitalradio i Norge. For å gi kringkasterne nødvendig forutsigbarhet og unngå store kostnader med lang dobbeltdistribusjon, anbefaler arbeidsgruppen for digitalradio i Norge år 2014 som tidspunkt for slukking av radio på FM-nettet, " skriver utvalget.

Utvalgets fremste argument er at det FM-nettet er fullt.

"Digitale sendinger gir plass til flere kanaler, nytt tilleggsinnhold og nye tjenester. Arbeidsgruppen mener at digital radio gir et større mangfold og økt konkurranse. Digital radio er nødvendig for å fange opp nye individuelle brukermønstre, i konkurranse mot andre digitale informasjons- og underholdningstilbud."

Det er dessuten nødvendig å skifte ut store deler av FM-senderne de nærmeste årene, på grunn av slitasje og elde. Det vil da være et fornuftig valg for kringkasterne såvel som samfunnsøkonomisk å satse på digital teknologi nå, i stedet for en lang periode med nye FM-sendere. Investering i begge teknologier kan ikke forsvares økonomisk, påpeker utvalget.

I andre land har man argumentert med at DAB er en gammel standard og at det etterhvert kommer bedre teknologi, for eksempel basert på mobilnettet eller satelliter.

Arbeidsgruppen har konkludert med at "DAB vil være den klart mest fleksible og økonomiske hovedplattformen for digitalradio i Norge. Det er videre bare kringkasting over bakkesendernett som kan gi universell og fri tilgjengelighet og full mobil dekning. "

Arbeidsgruppen mener myndighetene i samråd med aktørene må beslutte et fast tidspunkt for slukking av de analoge radiosendingene. Konkret mener arbeidsgruppen at kringkasternes ønske om slukking innen 2014 vil være forsvarlig. Uten et avklart tidspunkt vil digitaliseringen gå mye senere og kostnadene med parallelldistribusjon bli uforsvarlig høye. Kringkasterne har for øvrig selv ansvaret for utbyggingstempoet.

Dette er tidsfristene arbeidsgruppen foreslår for DAB/FM-bytte:

2006: DAB-dekning er på 80 %

2007: NRK slukker/flytter sine analoge nisjekanaler

2009 (innen): Politisk beslutning om å slukke FM-distribusjon i 2014

2012: DAB fullt utbygd

2014: Overgang fra analog til digital radiokringkasting

Her kan du laste ned hele rapporten i Acrobat/PDF-format.

Til toppen