Vil slå knockout på MySQL

– Oracle er giddalause, hevder Monty.

Vil slå knockout på MySQL
Monty er ikke imponert over hvordan Oracle har håndtert hjertebarnet hans, MySQL. Nå vil han utkonkurrere databasen med MariaDB. Bilde: Sebastian Bergmann/Creative Commons

Hovedarkitekten bak åpen kildekode-databasen MySQL har aldri lagt skjul på sin misnøye med Oracle, selskapet som tok eierskap over hjertebarnet hans gjennom oppkjøpet av Sun.

Etter å ha mislykkes med å stanse overtakelsen valgte finske Ulf Michael «Monty» Widenius å arbeide videre med en «fork» (en gren som tar av fra et utviklingsprosjekt) kalt MariaDB.

Opphavet er altså det samme. Begge relasjonsdatabasene er for øvrig døpt etter døtrene hans My og Maria.

– Vi skapte MariaDB fordi Oracle ikke gidder å bry seg med MySQL, sier Monty i et intervju med Computer Sweden.

Det er hans påstand at Oracle bevisst unnlater å innføre ny funksjonalitet i MySQL, og i visse tilfeller også tar bort funksjonalitet. Det hevder han de gjør for ikke å konkurrere med sitt eget flaggskip, Oracle Database.

Monty fnyser av nye MySQL 5.6, en oppdatering Oracle slapp i forrige uke som inneholder en rekke store nyheter, blant annet med en kraftig ytelsesforbedring i InnoDB, som er standard lagringsmotor i databasen.

– De har tatt programkode som et gammelt team utviklet for tre-fire år siden. Vi har også basert oss på samme kode, men har supplert med ti årsverk med arbeid for å videreutvikle den for MariaDB, sier han.

Finnens opplagte mål er å lokke MySQL-brukere over til hans konkurrerende produkt. Et viktig argument i så måte er at kunder skal kunne bytte uten å måtte gjøre endringer i databasene.

Steinen har allerede begynt å rulle. Epoken der MySQL ble levert i pakkebrønnen til Linux-distribusjoner ser ut til å nærme seg slutten. Distribusjonene Fedora og OpenSuse er i ferd med å vrake MySQL til fordel for MariaDB.

Mozilla har gjort det allerede. Wikipedia som et av verdens mest besøkte nettsteder er også i ferd med å gjøre det samme.

    Les også:

;