Vil slette IP etter seks måneder

Microsoft med eget «datalagrings-direktiv».

Vil slette IP etter seks måneder

Microsoft med eget «datalagrings-direktiv».

Microsofts søkemotor Bing har så langt lagret brukernes IP-adresser i 18 måneder. Nå er Microsoft bedt av EUs personvernpanel om å redusere denne tiden til seks måneder.

Microsoft har i følge nyhetsbyrået Associated Press til hensikt å rette seg etter dette, og vil fra nå av bare lagre adressene i et halvt år.

Dermed blir Microsoft - i følge seg selv - «flinkeste gutt i klassen» blant de amerikanske søkemotorgigantene. Både Google og Yahoo har lengre lagringstid. Til gjengjeld anonymiserer de IP-adressene etter en viss tid ved å fjerne de tre siste sifrene.

- Vi tror at brukerne er opptatt av at det finnes en en balanse mellom privatliv og effektivitet. En riktig balanse her vil gjøre søkemotoren vår enda mer attraktiv, sier Microsoft juridiske rådgiver John Vassallo.

Storebror Google mener derimot at langsiktig lagring av IP-adresser er nødvendig, både av sikkerhetsgrunner og av hensyn til brukervennlighet og presisjon i søkene.

- Dette er et helt avgjørende våpen i vgår kamp for å beskytte våre tjenester mot hacking og svindel, sier Google.

Verdens største søkemotor lagrer IP-adressene på ubestemt tid, men anonymiserer dem etter ni måneder. Det vil si at de tar bort de siste tre sifrene, slik at de ikke lenger kan spores til eieren på det tidspunktet søket ble foretatt. De gjenstående tallene gir likevel informasjon om land og nettleverandør. Dermed kan man etter denne nimånedersperioden fortsatt servere norske annonser til nordmenn, britiske til briter etc.

Yahoo har en annen politikk på dette området. De vil ikke oppgi hvor lenge de lagrer IP-adressene, men oppgir at de blir anonymisert på samme måte som hos Google etter en periode på 90 dager.

Også for Yahoos del er begrunnelsen for dette en kombinasjon av sikkerhet og brukervennlighet.

Sett i lys av dette er det noe overraskende at Microsoft uten videre retter seg etter EUs ønske, som ikke er et pålegg. Microsoft har i motsetning til de to konkurrentene valgt å slette IP-adressen totalt etter seks måneder. Hvilket betyr at de ikke er i stand til å servere lokaliserte annonser i samme grad som de andre. Det vil bety at Google og Yahoo vil ha et betydelig konkurransefortrinn i forhold til lokale annonsører, dersom de ikke på sikt også skulle velge å gjøre som Microsoft og innføre et strengt sletteregime.

Microsofts sjarmoffensiv etter at tyske myndigheter mandag denne uken advarte mot Microsofts nettleser Internet Explorer - både versjon 6, 7 og 8. Årsaken er en grov sikkerhetsfeil som blant annet innebærer at uvedkommende kan få tilgang til Gmail-kontoer.

Microsoft har ennå ikke fikset feilen, men har åpenbart behov for å blidgjøre et Microsoft-fiendtlig og stadig mer aggressivt EU - både når det gjelder konkurranseforhold og sikkerhet.

Til toppen