Vil spamme Finanskomiteen

Ledelsen i FirstTuesday oppfordrer stiftelsens 2100 norske medlemmer om å spamme Finanskomiteen for å unngå skatt på utbytte.

Ledelsen i FirstTuesday oppfordrer stiftelsens 2100 norske medlemmer om å spamme Finanskomiteen for å unngå skatt på utbytte.

I et felles opprop, frontet av DinSide-gründer Bernhard Steen, oppfordrer First Tuesday sine medlemmer om å si klart fra til våre folkevalgte om at skatt på utbytte vil være til stor ulykke for norsk nyskaping og kreativitet.

- Skatt på utbytte vil først og fremst hindre nyetableringer - og ramme små og mellomstore bedrifter uten likvide aksjer, heter det i oppropet, der det videre slås fast at Norge allerede i dag har for liten tilgang på risikovillig kapital.

Skatt på utbytte vil dessuten sørge for at det blir enda vanskeligere å få penger til å starte nye virksomheter i Norge, og følgelig at det blir enda vanskeligere å være gründer i landet, mener FirstTuesday-ledelsen.

- Sjansen for at en initiativtaker noen gang skal få igjen for sin investering i tid og penger blir enda mindre dersom en innfører skatt på utbytte. Dersom man ønsker å bedre sjansen for initiativrike, kreative mennesker, som ønsker å skape nye verdier i Norge, er ikke skatt på utbytte løsningen, heter det i protestskrivet, som i løpet av onsdagen ventelig vil fylle opp de elektroniske postkassene til Finanskomiteens medlemmer.

Til toppen