Vil sperre porno - igjen

Med Bill Clinton i spissen forsøker amerikanske politikere igjen å bremse ned pornoflommen på Internett. Får de viljen sin, må du oppgi et kredittkortnummer for å se på nakne mennesker i fremtiden.

Med Bill Clinton i spissen forsøker amerikanske politikere igjen å bremse ned pornoflommen på Internett. Får de viljen sin, må du oppgi et kredittkortnummer for å se på nakne mennesker i fremtiden.

Det ligger an til en ny runde i hva som synes å være den amerikanske nasjonalsporten - slåsskamper mellom aktorat, advokater og dommere for å avgjøre spørsmål som i Europa og andre deler av verden vedtas av politikere.

Slåsskampen blir en reprise av striden om CDA (Computer Decency Act) i 1997. CDA ble vedtatt av de to politiske kamrene i USA og Bill Clinton, men ble stoppet av en dommer som fant ut at loven begrenset ytringsfriheten, et meget tungtveiende prinsipp i USA.

Foreløpig følger COPA (Child Online Protection Act) i samme spor som CDA. Loven ble foreslått av Mike Oxley, en republikansk senator fra Ohio og senere vedtatt og signert av Bill Clinton. Loven setter straffen for å gi mindreårige tilgang på "pornografisk materiale uten kunstnerisk, politisk eller vitenskapelig verdi" til en bot på 400.000 kroner og seks måneders fengsel.

Loven skulle tre i kraft i USA i går, men som i forrige runde fikk en koalisjon av utgivere og politiske aktivister en foreløpig utsettelse av en føderal dommer, forteller amerikanske nyhetsmedier. Koalisjonen ledes av mektige og respekterte American Civil Liberties Union (ACLU) og Electronic Freedom Foundation (EFF). Den grunnlovsnedfelte retten til fri tale tolkes i USA bredere og tillater mer enn ellers i verden.

Dermed ligger det trolig an til en rettssak. Justisdepartementet har to valg - enten å appellere dommerens avgjørelse eller å be om en full rettssak. CDA-loven gikk helt til høyesterett, som rev den i stykker til fordel for ytringsfrihets-prinsippet.

For å begrense barns tilgang på pornografisk materiale på Internett, vil loven kreve at eiere av Internett-servere oppretter systemer som tvinger brukere til å legitimere sin alder. En av de få gjennomførbare måtene å løse dette på er å kreve et kredittkortnummer.

Men registrering og oversendelse av kredittkortnummer får amerikanere til å hyle - én ting er risikoen for svindel, dernest er frykten for overvåkning sterk i det amerikanske samfunnet.

Det kan synes som at COPA-mostanderne har sterke kort på hånden. I tillegg til frykten for registereing, mener motstanderne at COPA også vil stoppe "nyttig informasjon" om trygg sex og ramme minoriteter som homoseksuelle.

Internett-selskapene peker på hvor dyrt det vil bli å bygge inn alderssperre-systemer og hvor mange vanlige kunder de vil miste på grunn av bryet det blir å registrere seg.

Dommer Lowell Reed peker selv på flere av de største hullene i COPA - blant annet at loven vil føre til en massiv flytting av Internett-servere til andre land og at man enkelt også får tak i porno over andre nett-tjenester enn web. Dessuten kan mindreårige få kredittkort, og loven rammer også medisinsk informasjon og undervisningsmateriale, mener dommeren.

Det er ikke kjent hvor lang tid Justisdepartementet har på å bestemme seg om en mulig rettssak.

Til toppen