JUSS OG SAMFUNN

Vil splitte TDC i to selskaper

Også de danske telemyndighetene slår nå ned på TDCs markedsdominians på aksess-nettet.

Selv om Danmark er solid plassert blant verdens førende IT-nasjoner, er de høye danske bredbåndsprisene fortsatt en hemsko for utviklingen. TDC, har i likhet med svenske TeliaSonera og norske Telenor, solid tak på bredbåndsmarkedet og selskapets konkurrenter har ennå ikke nok landsdekkende alternativ til TDC, skriver comon.dk.

Årsaken er at alle som skal selge IP-telefoni og ADSL er avhengig av teleledningene som er strukket til hver husstand, men de gamle monopolene fikk beholde dette såkalte aksess-nettet. Det er ingen konkurranse her slik det er på hovedlinjer rundt i Sverige og Norge.

Nå mener IT- og Telestyrelsen at en tvangssplitting av TDC kan være et effektivt middel i å løse konkurranseprolemene i bredbåndsmarkedet.

Den eksisterende loven gir ikke mulighet for å tvinge fram en oppdeling av TDC. Men IT- og Telestyrelsen mener at Danmark bør presse på for å få reglene opp på et på EU-plan.

Også det svenske Post- og teletilsynet har etter en utredning fremlagt en rapport som konkluderer i at TeliaSoneras aksessnett må skilles ut i et eget aksjeselskapet.

Kravet om deling av TeliaSonera i et hovedselskap og et eget aksjeselskap for fastnettet vekker minner fra den gang Telenor ble børsnotert. Da ble det foreslått å gjøre det samme, men det ble med forslaget.

En av de sentral utfordringene som går fram av den danske rapporten er å fremme bredbåndskonkurransen og sikre bedre muligheter for lavere bredbåndspriser og høyere hastighet. Et av midlene kan være tvangsdeling av TDC. Man ser for seg ett selskap som eier kobber-nettet og dermed den kritiske infrastrukturen, og ett selskaper som eier telefoni- og Internett-linjer på lik linje med de andre konkurrentene i markedet.

«Et eventuelt krav om funksjonell separasjon av en tilbyder med sterk markedsposisjon kan være et effektivt middel i å løse konkurranseproblemer på bredbåndsområdet og sikre adgang til teleinfrastrukturen, står det rapporten. »

I Sverige har tilsynet levert et tilsvarende forslag til den den svenske riksdagen og regjeringen.

– En lovendring er raskeste vei for å få frem en separasjon, sier Post- og telestyrelse-sjef Marianne Treschow til idg.se.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.