Vil spore bilister i tunneler

Men Datatilsynet er skeptisk.

Vil spore bilister i tunneler

Men Datatilsynet er skeptisk.

Søndag omkom en person i en brann i Follotunnelen. Nå vil Veivesenet bruke mobilnettet til å spore opp bilister som er fanget i tunnelbrann. Det kan være hjelpemiddel for å finne ut hvor mange som kan være i tunnelen og hvordan komme i kontakt med disse.

I samarbeid med selskapet Unified Messaging Systems (UMS) i Oslo, har Statens vegvesen brukt 200.000 kroner i forskings- og utviklingsmidler på å utvikle en modell for å kartlegge bilister som er fanget i tunnelbann og ringe dem opp, skriver Aftenposten.

Men Datatilsynet er skeptisk. Tilsynet er redd for at det skal oppstå press fra andre interessenter som ønsker at teknologien skal tas i bruk til andre formål.

Datatilsynet frykter at et slikt oppsporingssystem skal misbrukes.

Til toppen