Vil starte ny IT-høyskole i Bergen

Vil starte ny IT-høyskole i Bergen

NITH legger ned IT-høyskolen i Bergen, men studenter og ansatte har en annen vri.

Den private IT-utdanningen ved Norges Informasjons- teknologiske Høgskole (NITH) i Bergen blir fra høsten av nedlagt og flyttet til Oslo. Bakgrunnen er den sterke nedgangen i antall søkere til IT-studier i Norge.

Men ansatte og studenter er slett ikke enig, og vil nå selv opprette en ny høgskole etter nedleggelsen av NITH Bergen. For å realisere planene trenger de 2,5 millioner kroner.

Foreleserne er opptatt av at fagmiljøet ikke forsvinner fra byen, og jobber med å starte en ny IT- høyskole i Bergen med studier innenfor spill og webkommunikasjon. Navnet skal være SIM og studiestart skal være til høsten.

Til tross for at skolen har fått et kvalitetsstempel fra både akademiske sirkler og industrien, er ikke framtiden for SIM sikret helt ennå. Statsstøtte til skoler utbetales to år på etterskudd, og dermed er det viktig for den nye skolen å få en god likviditet de to første årene.

For å dekke disse to årene må skolen framskaffe en garanti for 2,5 millioner kroner. Det er viktig at næringslivet i Bergen ser hvilke ressurser som er i ferd med å gå tapt hvis dette fagmiljøet forsvinner. Vestlandet satser tungt på nyskapende løsninger for oljesektoren og medieindustrien, og for videre vekst er det kritisk at man også i framtiden kan tilby denne kompetansen.

SIM har sikret uavbrutt undervisning for sine studenter fra høsten gjennom et samarbeid med Høgskolen i Hedmark (HiHM), avdeling Rena om bruk av eksamensrett til den nye skolen får sin egen statlige akkreditering på plass. Den nye skolen vil selvsagt stå for alt opplegg i form av undervisning og alle praktiske gjøremål som tidligere.

Bergen har allerede utmerket seg som en ledende aktør innen datagenerert grafikk og visualiseringsløsninger til bruk både i media og innenfor industri og offshore.

SIM er for tiden i dialog med flere interessante partnere for den nye skolen, og de ønsker et tett samarbeid med industrien, slik at studentene kan få både interessante prosjekter og verdifulle kontakter. Det krever likevel et skippertak for å sikre rask omlegging til ny skole, og gruppen jobber på spreng med å sikre midler for å kunne etablere kunnskapsfabrikken.

� Når vi ser på de positive ringvirkningene dette har for miljøet for medie- og visualiseringsteknologi i Bergen, ser vi en sjanse vi ikke kan la gå fra oss. Vi har bare denne ene sjansen, sier Fredrik Sundt Breien i prosjektgruppen for den nye skolen.

Til toppen