Vil stoppe hit-triksing

Rammeteknologien utnyttes av flere aktører for å få flere hits på sine sider, ifølge Kapital Data Ájour. Web Ti på Topp redaksjonen i Kapital DATA vil nå utarbeide nye regler for hit-ratinger på nett.

Rammeteknologien utnyttes av flere aktører for å få flere hits på sine sider, ifølge Kapital Data Ájour. Web Ti på Topp redaksjonen i Kapital DATA vil nå utarbeide nye regler for hit-ratinger på nett.

Det skriver Kapital DATA Ájour i dag

Ved at flere aktører legger flere rammer på en side, blir det regnet et hits for hver ramme som kommer opp, til tross for at leseren bare åpner en side. Dette skaper problemer for tjenester som Kapital DATAs Web Ti på Topp, som forsøker å gi riktige oppslagstall på Internett.

Kapital DATA trekker i sin artikkel fram Dagens Telecom som et eksempel på hvordan rammer utnyttes for å generere flere hits. Dagens Telecom har hele sju rammer på sine sider. Når en leser går inn på en av disse sidene, blir dette dermed registrert som sju hits.

- Skal vi være brutale ville vi ønske å dele de tallene vi har fått fra Dagens Telecom med sju, skriver journalist Marita Valvik Faarlund i Kapital DATA.

Til digi:media sier hun at Kapital DATA nå vil utarbeide nye regler som gjør at en person som leser en side, vil gi et hits uansett hvor mange rammer den siden har. I tillegg vil Kapital DATA innføre flere regler for å ta bort andre feilkilder i forhold til hitsene.

En annen feilkilde Valvik Faarlund trekker frem, er automatisk oppdatering av sidene. Hos Dagens Telecom skjer dette hvert tiende sekund for annonser og hvert halve minutt for hovedsakene på forsiden. Hver gang denne oppdateringen skjer, lastes alle sju rammene inn på nytt.

Dette betyr at en leser som er inne på en enkelt side hos Dagens Telecom ikke bare genererer sju hits, men disse sju hitsene blir også gjentatt hver gang siden oppdateres.

- En leser vil derfor kunne bli stående på en side og generere sju, fjorten eller en-og-tyve hits, sier Valvik Faarlund, som sier at det nye settet med regler vil bli gjort gjeldende fra nyttår.

I en kommentar til digi: benekter imidlertid redaktør i Telecom Revy, Arne Joramo, at tallene er oppblåst. Han hevder at det totalt var mer enn to millioner hits på sidene til Dagens Telecom i perioden, og at disse er justert ned slik at frames-løsningene ikke skal gi misvisende tall.

Til toppen