Vil stoppe masseflukt med sluttpakker

Siebel viser hvordan amerikanske selskaper forsøker å holde på ansatte i urolige tider.

Siebel viser hvordan amerikanske selskaper forsøker å holde på ansatte i urolige tider.

Siebel har i lengre tid vært gjenstand for massive oppkjøpsrykter. En av de heteste kandidatene er Oracle, som nylig har kjøpt Peoplesoft og Retek. SAP har meldt at de ikke er interessert.

Langvarig usikkerhet rundt oppkjøp har skapt uro blant de ansatte, og selskapet risikerer å miste viktige medarbeidere. For å demme opp mot flukten av ansatte har Siebel gitt de ansatte en slags oppkjøpsforsikring, melder Computerworld.dk.

Forsikringen består i en sluttpakke, som skal gjelde tre måneder før og ett år etter en eventuell overtagelse. Folk som mister jobben i denne perioden skal få tre til atten måneders betaling, fortsatt helseforsikring i samme periode, og dekket legale kostnader ved avskjedigelsen. I tillegg skal de kunne innløse alle utestående aksjeopsjoner.

Lengden på sluttpakkene avhenger av hvor høy stilling de ansatte har.

Selskapet har rundt 5.000 ansatte, og de fleste skal være dekket av disse pakkene.

Klikk her for å lese Siebels melding om sluttpakkene.

Oppkjøpsryktene kan i følge Siebel skade de ansattes effektivitet og selskapets prestasjon. Pakkene skal dempe frykten for å bli sparket ut i arbeidsløshet hvis en ny herre skulle ta over kontrollen.

Siebel har lenge slitt, og har kuttet ned fra 8.300 ansatte i 2001 til omtrent 5.000 ansatte ved starten av 2005.

Til toppen