Vil stoppe nettspill i departementene

Vurderer filtrering av ansattes nettbruk.

«Deal» eller «no deal? Byråkrater og ansatte i departementene kan miste tilgangen til nettspill.
«Deal» eller «no deal? Byråkrater og ansatte i departementene kan miste tilgangen til nettspill. (Bilde: Marius Jørgenrud)

Vurderer filtrering av ansattes nettbruk.

I januar henvendte Arbeidsdepartementet seg til Departementenes Servicesenter (DSS) med spørsmål om de ikke kunne filtrere ut nettsider som inneholdt pengespill, slik at disse ikke blir tilgjengelig for ansatte i departementet.

Myndighetene har forsøkt å begrense norske borgeres bruk av utenlandske spilltjenester, blant annet ved å forby banker å overføre penger til disse tjenestene. Nå vil Arbeidsdepartementet også nekte tilgang via deres nettsystemer for sine vel 200 ansatte.

I svaret til departementet kunne DSS bekrefte at dette er mulig å gjennomføre og oppfordret samtlige departement om å diskutere saken seg imellom.

– DSS er kjent med at web-sider som enkelte departementer anser uaktuell for tjenestelig bruk, av andre departementer kan vurderes som viktige å holde seg oppdatert på for å kunne utføre saksbehandling og politisk rådgivning.

– Departementene har dermed svært forskjellige behov for tilganger til, og skjerming fra, webområder. DSS har derfor ikke foretatt selvstendige anbefalinger om hva alle brukerne bør skjermes mot, men har lagt til rette for at filtreringen kan skje individuelt for departementene, skriver departementenes egen leverandør av IT-tjenester i brevet.

Kalle Bilstad, ekspedisjonssjef i Arbeidsdepartementet skriver i en e-post til digi.no at de nå skal drøfte saken med de øvrige departementene.

Departementenes Servicesenter opplyser i et brev til samtlige departementer at de de oppfordrer til en samordning av hvilke begrensinger som blir innført, og at det bestilles filtrering på kategorier, for eksempel spillnettsider, pornografi og alkohol, istedet for enkeltnettsider.

Dette for å kunne forenkle administrasjon av url-filtrering og fordi nettsteder for uønsket innhold ofte bytter nettadresse, skriver DSS i brevet digi.no har fått tilgang til.

Hele brevet kan du laste ned her (pdf).

Hva som er årsaken til at Arbeidsdepartementet har ønsket å sperre tilgangen til nettopp spillnettsider til sine ansatte er ikke kjent. Men ekspedisjonssjef Bilstad skriver følgende i en epost til digi.no:

«Departementet har på bakgrunn av samfunnsdebatten om spillavhengighet undersøkt de tekniske mulighetene for å stenge tilgangen til spillsider, dersom det skulle oppstå behov for det.»

Har din arbeidsgiver innført restriksjoner på hvilke nettsider du kan benytte? Tips oss!

    Les også:

Til toppen