Vil stoppe Pentium

Digital mener at Intel har brukt deler av Digitals patenterte teknologi i sine Pentium-, Pentium Pro- og Pentium II-prosessorer. Selskapet krever både skadeerstatning og produksjonsstopp av de aktuelle prosessorene.

Digital mener at Intel har brukt deler av Digitals patenterte teknologi i sine Pentium-, Pentium Pro- og Pentium II-prosessorer. Selskapet krever både skadeerstatning og produksjonsstopp av de aktuelle prosessorene.

Digital mener at Intel urettmessig har benyttet patentert Digital-teknologi i sine Pentium-prosessorer, og kunngjorde i dag at de har stevnet Intel for retten. Striden dreier seg om 10 ulike patenter, alle utstedt til Digital i perioden 1988-1996.

- Det er vår plikt overfor våre eiere, kunder, ansatte og partnere å beskytte intellektuell eiendomsrett, sier Digitals styreformann, Robert B. Palmer, i en pressemelding fra selskapet.

Dersom søksmålet, eller deler av det, får gjennomslag gjennom, kan det få katastrofale følger for Intel. Digital krever nemlig at Intel, ved siden av å betale erstatning, må stoppe produksjonen av samtlige Pentium-prosessorer - selve livsnerven i Intel-konsernet.

Intel har de siste årene nærmest hatt monopol på framstilling av x.86 prosessorer, og det er derfor mulig at søksmålet kan nå gigantiske dimensjoner. Foreløpig har ikke Digital gått ut med noe tall, men det dreier seg trolig om milliarder av dollar.

- Denne rettssaken er essensiell for å beskytte de milliarder av dollar som Digital og dets eiere har investert i teknologiutvikling, sier visepresident i Digital, Thomas C. Siekman.

Digital er selv en viktig kunde av Intel, og bruker Intels prosessorer i flere av sine servere og PC-produkter. Samtidig produserer selskapet NT-maskiner basert på sine egne 64 -bit Alpha prosessorer, men det er foreløpig ikke snakk om markedsandeler av betydning. Alpha-prosessorene er ventet å gi Intel sterkere konkurranse når NT blir lagt over på 64- bit. En 64-bit versjon av NT vil tidligst være på markedet ved årsskiftet 97/98, men på dette tidspunkt vil det ta mer enn ett år før Intel kommer på banen med en prosessor som støtter det nye server-operativsystemet. Digital regner i dag Intel som en av sine tøffeste konkurrenter.

Til toppen