Abonner
IT-POLITIKK

Vil stoppe salg og kjøp av persondata med forbud. – Puslete, sier Datatilsynet

Forbrukerrådet vil forby overvåkingsbasert markedsføring. Vi trenger en grundigere vurdering, sier Datatilsynet.

Inger Lise Blyverket fra Forbrukerrådet (t.v.), Vivi Ringnes Wilhelmsen fra Forsvarets høgskole og Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet i debatt om hvordan det står til med personvernet.
Inger Lise Blyverket fra Forbrukerrådet (t.v.), Vivi Ringnes Wilhelmsen fra Forsvarets høgskole og Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet i debatt om hvordan det står til med personvernet. Skjermbilde: Marianne Gjessing
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Tidligere i sommer meldte Forbrukerrådet at de ønsker et forbud mot det de kaller overvåkingsbasert markedsføring. 

I forbindelse med EUs arbeid med Digital Services Act bør det legges ned et totalforbud mot slik markedsføring, mener Forbrukerrådet. 

– Innsamlingen og sammenstillingen av informasjon om oss bryter ikke bare med vår rett til privatliv, men gjør oss sårbare for manipulasjon, diskriminering og svindel. Dette skader både oss forbrukere og samfunnet som helhet, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding fra Forbrukerrådet i juni. 

Forbrukerrådet har fått støtte, blant annet fra 14 tek-selskapers opprop mot slik overvåkingsbasert reklame. 

Må sette en stopper for bransjen

Denne uken ble personvern debattert i Arendal, og Blyverket benyttet anledningen til å utdype. 

 Vi må sette en stopper for en så stor bransje som så eklatant bryter personvernreglene og som baserer seg på overvåking, sa hun fra scenen. 

Folk flest er ikke klar over det økosystemet av små og ukjente virksomheter som ligger bak de appene og nettsidene vi bruker og som samler og selger data videre gjennom et sinnrikt marked. Det er helt umulig å gi et informert samtykke om data vi ikke engang vet at samles og som så deles med kanskje hundrevis av selskaper, mener Blyverket. 

Hun tok igjen til orde for et forbud mot overvåkingsbasert markedsføring.

– Puslete 

Datatilsynets leder Bjørn Erik Thon parerte med å kalle forslaget om forbud mot overvåkingsbasert reklame for puslete. 

– Jeg tror et forbud mot overvåkingsbasert markedsføring dessverre blir litt puslete, for disse forretningsmodellene handler om mye mer enn markedsføring, sa Thon fra scenen.

På telefon til Digi.no er han rask med å påpeke at dette var en spissformulering. 

– Det at Forbrukerrådet er aktive og står på for bedre forbrukerbeskyttelse, er jeg ikke motstander av, men jeg tror at man skal være litt forsiktig med et slikt forbud uten å gå grundig inn i hva man egentlig vil til livs, sier Thon. 

Han frykter at en slik lov kan gjøre annen regulering vanskeligere senere og tar til orde for en grundigere gjennomgang av hvordan tek-gigantene bør reguleres. 

– Det er ikke bare markedsføringen som er et problem, det handler om valgpåvirkning, beskyttelse av militære mål og mye mer, sier Thon.

Vi trenger regulering som tar for seg forretningsmodellen. Det er ikke selve markedsføringen som er problemet, men at en hel bransje livnærer seg av å samle, bruke og selge data om oss. Denne bransjen må ha en direkte regulering, mener han. 

Les også

Etterspør egen regulering 

Nå flyttes makt til nye maktkonstellasjoner som vi ikke aner hva driver med, det krever nye reguleringer, mener Thon.

– Nå er det slik at vi har en medielov, men vi har ingen lov om sosiale medier eller store globale medier. 

Thon tror ikke et forbud mot overvåkingsbasert reklame er nok til å få gjort noe med forretningsmodellen som går ut på å samle inn enormt mye data som vi ikke vet hvordan, til hva eller hvor lenge skal brukes.

Det er denne forretningsmodellen vi må regulere, ikke bare markedsføringen, og slike reguleringer må være europeiske eller globale, det har ingen hensikt at Norge selv regulerer dette, mener Thon.

Overhodet ikke et puslete forslag

– Er det én ting jeg er helt sikker på, er det at forslaget ikke er fislete. Både fordi det er en del av en mye større helhet regulatorisk og at det er tydelig at det angriper en bransje som baserer seg på å samle data, profilere og selge digitale tvillinger, parerer Inger Lise Blyverket på telefon til Digi.no.

Hun mener at styrken til forslaget både ligger i at det er konkret nok til å løfte debatten og at det angriper kjernen av problemstillingen.

Forslaget er ikke tatt ut av luften, det springer ut av et mangeårig arbeid vi har gjort, der vi på en veldig god måte har synliggjort nettopp denne forretningsmodellen, sier Blyverket.

Hun viser blant annet til rapporten Out of Control, som fikk stor oppmerksomhet da den kom i 2020.

Forbrukerrådet tar til orde for å bake forbudet inn i EUs Digital Services Act, som sammen med Digital Markets Act er EUs initiativ for å lage et komplett regelsett for en tryggere og mer åpen digital verden.

– Det er ikke noe lettvekterforslag vi kommer med. Vi har Teknologirådet og mer enn 60 forbruker- og menneskerettighetsorganisasjoner i Europa og USA i ryggen, det er flertall for forslaget i EU-parlamentet, og EUs datatilsyn støtter forlaget,  sier Blyverket.

Angriper kjernen av forretningsmodellen

Inger Lise Blyverket mener forslaget vil angripe forretningsmodellen akkurat der det trengs.

Disse forretningsmodellene er bygget på å samle enorme mengder data om oss, for så å profilere og selge digitale tvillinger av oss, under dekke av å skulle drive markedsføring. I virkeligheten brukes disse dataene til mye mer enn bare markedsføring, og vi vet veldig lite om hva, forklarer Blyverket.

Ved å forby overvåkingsbasert markedsføring, tar vi bort formålet selskapene oppgir for innsamlingen av persondata. Vi tror ikke alle utfordringer vi møter vil løses av dette forbudet, og det er derfor vi trenger reguleringspakkene fra EU, men vi mener det er dette forslaget som adresserer denne helt ukontrollerte spredningen av personopplysninger om oss, forklarer hun.

– Ved å forby overvåkingsbasert markedsføring angriper vi kjernen av forretningsmodellen.

Les også