Vil stoppe uthenging av barnevernansatte

Det er i dag fritt frem å henge ut folk på nettet med navn og bilde, men det kan det bli slutt på.

Det er i dag fritt frem å henge ut folk på nettet med navn og bilde, men det kan det bli slutt på.

Barnevernansatte må ta vanskelige avgjørelser både i barnevernsaker og i barnefordelingsaker. Ikke alle avgjørelser faller i god jord. Det viser en offentlig tilgjengelig svarteliste over barnevernansatte tilgjengelig på Internett.

Listen har sirkulert offentlig og tilgjengelig for alle som ønsker å se den på Internett over flere år. I alt 415 barnevernansatte med navn og bopel blir på denne listen svartelistet. Noen blir kalt psykopater med maktbeskrivelse som skremmende, maktsyk og ikke til å stole på.

Til og med bilder, stillingstitler og for noen også telefonnummer, er til fritt innsyn på Internett.

Nå ønsker Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) å se nærmere på saken.

Statssekretær Kjell Erik Øye forteller til digi.no at at BLD i neste uke skal ha et møte med både Fagforeningen for barnevernansatte (FO) og Justisdepartementet for å se på en mulig hjemmel som kan stoppe en slik type uthenging.

- Innenfor dagens regelverk har verken Datatilsynet eller politiet hjemmel for å stoppe en slik type ytringsfrihet, sier han til digi.no.

Det er politikerne som må gi hjemmel for et eventuelt forbud, og det er det BLD og Justisdepartementet nå skal se på.

- Jeg forstår at det kan være en stor belastning for barnevernansatte som i kraft av en jobb de gjør for oss, blir hengt ut i full offentlighet, sier Øye.

Ikke bare den personen som fatter vedtaket, men også den øvrige familie og barn kan bli berørt av en slik svarteliste, mener han.

Men det å endre på et slik prinsipp, kan også ramme ytringsfriheten. Øye medgir at det kan blir en hårfin balanse å finne en løsning som hindrer uthenging samtidig som det ikke skal frata folk muligheten for å kunne uttale seg offentlig.

Til toppen