Vil ta e-post-snokere

Datatilsynet får makt til å bøtelegge bedrifter.

Bedrifter som bryter de nye e-postforskriftene kan bli ilagt bøter av Datatilsynet. (Illustrasjonsfoto)
Bedrifter som bryter de nye e-postforskriftene kan bli ilagt bøter av Datatilsynet. (Illustrasjonsfoto)

Datatilsynet får makt til å bøtelegge bedrifter.

Når og hvordan kan arbeidstaker få innsyn i de ansattes e-post?

Det står sentralt i den nye e-postforskriften, som regjeringen i disse dager ferdigstiller. Dermed rekker trolig Stortinget en behandling før jul, slik at de nye reglene vil kunne tre i kraft fra 1. januar neste år.

Den nye forskriften sier at arbeidsgiver kun skal få innsyn i ansattes e-post hvis det er nødvendig for den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten.

- For å gi lovhjemmel for den nye e-postforskriften er det foreslått endringer i personopplysningsloven, sier advokatene Anette Mittet Gjertsen og Christian With ved advokatfirma DLA Piper til Finansavisen.

Lovforslaget tyder ifølge Mittet Gjertsen på at Datatilsynet snart får hjemmel til å illegge overtredelsesgebyr for brudd på denne loven og en kommende e-post-forskriften.

Det betyr at arbeidsgiver og enkeltpersoner kan bli bøtelagt for å bryte loven eller forskriften. En slik mulighet har ikke Datatilsynet hatt før.

Mittet Gjertsen sier til avisen at alvorlighetsgraden vil være avgjørende for hvor stort et eventuelt gebyr blir.

- Vi vil gi arbeidstageren en klar beskyttelse mot at arbeidsgiveren urettmessig leser e-posten, samtidig som sistnevntes interesser ivaretas ved at han kan få innsyn når det virkelig er nødvendig. For vi må erkjenne at i et arbeidsliv som i stadig større grad baserer seg på elektronisk informasjon, vil det kunne oppstå situasjoner der arbeidsgiver har et legitimt behov for innsyn, sa Fornyingsminster Heidi Grande Røys i forbindelse med forslag om endring i personopplysningsloven i sommer.

Det skilles ikke mellom innsyn i privat og virksomhetsrelatert e-post fordi dette kan gi grunnlag for svært vanskelige vurderinger. Ofte vil det nettopp være den «private» e-posten arbeidsgiver mistenker inneholder opplysninger om straffbare forhold.

Reglene er tenkt å gjelde også på andre områder, som ved innsyn i studenters e-postkasse ved universiteter og høgskoler, og i foreningslivet.

    Les også:

Til toppen