Vil ta strupetak på virus og ormer

Hewlett-Packard lanserer teknologi for å hindre ukjent skadekode fra å spre seg i lokale nettverk.

Hewlett-Packard lanserer teknologi for å hindre ukjent skadekode fra å spre seg i lokale nettverk.

Hewlett-Packard lanserer en ny type antivirusteknologi, kalt «Virus Throttle». Prinsippet er at programvaren overvåker trafikken i nettverket, og reagerer straks et program umotivert øker sin nettverksaktivitet. «Virusstruperen» skal reagere raskere jo fortere denne økningen skjer, og skal være i stand til automatisk å strupe tilgangen til nettporter i løpet av få millisekunder.

Plutselig økning i nettverksaktivitet er typisk for ormer og virus som prøver å spre seg i et nettverk. Virus Throttle er beregnet på å ta angrep som ikke avverges av brannmur eller kveles av vanlig antivirusskannere.

Ifølge HP blander ikke Virus Throttle seg i normal drift, og merkes bare når det slår til mot ondsinnet kode. All normal trafikk fortsetter uhindret, selv om Virus Throttle har oppdaget en orm og hindrer den fra å spre seg.

Virus Throttle tilbys i en pakke kalt ProLiant Essentials Intelligent Networking Pack beregnet på både standard HP-servere og HPs bladservere.

I en litt annen variant tilbys Virus Throttle som gratis ekstra programvare til HPs ProCurve 5300 svitsjer. Her virker Virus Throttle ved å strupe portene som den antatte ormen bruker, og ved å varsle driftspersonalet slik at de kan sette i verk mottiltak gjennom vanlige driftsverktøy.

ProLiant-pakken har en listepris på 149 dollar. Virus Throttle til ProCurve-svitjsen er gratis.

Til toppen