Vil tilby karriere-stipend til IT-jenter

Jenteandelen i realfagstudier faller. Nå tyr Universitetet i Oslo til kraftig lut for å lokke til seg jentene.

Jenteandelen i realfagstudier faller. Nå tyr Universitetet i Oslo til kraftig lut for å lokke til seg jentene.

Ifølge tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ligger jenteandelen på de matematisk-naturvitenskapelige linjene til universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og NTNU i Trondheim på mellom 30 og 38 prosent.

IT-jenter som nå kan velte seg i gode jobber, velger dermed bort et utfordrende arbeidsmarked med god lønn.

    Les også:

Institutt for Informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo merker også trenden med færre jenter som søker seg til IT-fag.

Professor og instituttleder Morten Dæhlen ved Ifi forteller til digi.no at instituttet har gjort utallige forsøk på å rekruttere flere jenter. Dette gjelder spesielt til høyere studier utover bachelor som hovedfag (mastergrad) og videre doktorstipendiater.

I fjor var det 28 prosent jenter som søkte seg til informatikkstudiene. Ifi har nærmere 800 studenter til bachelor (treårig-studie), og kan ta opp 250 studenter hvert år.

Det sørgelige er at andelen kvinner stuper ekstra jo lengre ute i studiene man kommer. Til hovedfag har andelen nærmest halvert, og enda brattere til doktorgrad. I fjor var det bare 15 jenter av i alt 130 som søkte seg videre til doktorgrad.

- Vi er sterkt bekymret over denne utviklingen, og merker det tungt, forteller Dæhlen til digi.no.

Ifi har investert betydelige ressurser på å øke kvinneandelen, men ingen ting synes å hjelpe. Nå skal sterkere lut til.

Ifi har nå søkt om støtte til fem karrierestipend til jenter som vil ta doktorgrad. Karrierestipendet vil utgjøre lønnstrinn 35 som tilsvarerer i underkant av 300.000 kroner.

Tilbudet gjelder for jenter som har avsluttet hovedoppgaven og som vil kvalifisere seg videre til doktorgradstipend.

- Vi vet at jenter er dyktige og ofte har bedre karakterer enn guttene. Årsaken til at de ikke velger seg videre, kan heller tyde på at de velger seg bort fra mannsdominerte miljøer, sier Dæhlen.

Også innen vitenskapelige stillinger på Ifi er jenteandelen lav og utgjør bare 16 prosent. Ifi ønsker å doble antall stillinger innen ti år, og håper at karrierestipendet kan bli et viktig bidrag til dette målet.

I tillegg til forslaget om karrierestipendet er Ifi i ferd med å utarbeide en markedsføringsprofil mot unge søkere som peker på spennende jobbmuligheter etter å ha studert IT.

- IT handler ikke om triste og isolerte programmeringsjobber alene foran en PC. IT handler om samarbeid på tvers av alle faggrupper, framholder Dæhlen.

Brosjyren vil fokusere på IT-jobber innen medisin og helse, olje og gass, den tradisjonelle IT-industrien og informasjonsteknologi i den tredje verden i forhold til u-hjelpsprosjekter.

Til toppen