Vil tilby online-forvaltning av helsedata

Microsoft HealthVault skal gi forbrukere bedre kontroll over sine helsedata.

Vil tilby online-forvaltning av helsedata
Bilde:

Microsoft har lansert et helt nytt produkt, døpt HealthVault. Det beskrives som en «programvare- og tjenesteplattform» med det formål å «hjelpe folk til å få bedre styring på sin helseinformasjon».

Det heter videre at HealthVault kan brukes av helsesektoren og IT-bransjen i fellesskap for å lage «nye applikasjoner, tjenester og nettilkoplede enheter som kan hjelpe folk til å styre og overvåke informasjon om sin personlige helse, blant annet vekttap og håndtering av sykdommer som for eksempel diabetes.»

I en gjennomgang av helseteknologi nylig, påpekte IDC nødvendigheten av gi pasienten større muligheter til selv å ta ansvar for sin egen helsesituasjon. Helsetjenester har en tendens til å bli oppstykket. Leger og sykehus mister den helhetlige oversikten: Den eneste måten å sikre en helhetlig behandling, ifølge IDC, er følgelig å gi brukeren større makt og innsikt. (Microsofts publiserte materiale om HealthVault viser ikke til denne gjennomgangen.)

HealthVault presenteres som en IKT-plattform for nettopp dette.

– Vårt fokus er enkelt: Å bemyndige folk til å leve sunt. Lanseringen av HealthVault lar folk samle sin private helseinformasjon på sine premisser. Den lar også bedrifter i helsesektoren levere kompatible verktøy og tjenester bygget på plattformen, forklarer Microsofts ansvarlige for helseløsninger, Peter Neupert.

Nettstedet til HealthVault har en egen tjeneste kalt HealthVault Search. Hensikten er å gjøre søk om helseinformasjon raskere og mer målrettet, og gjerne også peke mot løsninger som er kompatible med HealthVault-plattformen.

En av Microsofts partnere i dette prosjektet er en amerikansk organisasjon for pasientrettigheter, Patient Privacy Rights Foundation. De går god for at løsningen gir brukeren full kontroll over sin helseinformasjon: Ingenting skal kunne gjøres tilgjengelig for noen lege, sykehus eller annen helseinstitusjon uten at brukeren gir eksplisitt tillatelse. Pasientopplysningene skal heller ikke kunne tappes til anonymiserte undersøkelser, uten eksplisitt tillatelse, understrekes det.

I tillegg til nettstedet beregnet på brukerne, har Microsoft opprettet et HealthVault ressurssenter for utviklere, med blant annet utviklerpakke med dokumentasjon, eksempler på applikasjoner og simulatorer av typisk helseapparatur.

Rundt 40 organisasjoner i USA, både pasientorganisasjoner, helseinstitusjoner og IKT-bedrifter, er med på lanseringen av HealthVault. Blant prosjektene som nevnes i forbindelse med lanseringen, er utviklingen av apparatur, for eksempel blodtrykksmålere, som automatisk laster opp måledata til pasientens område på HealthVault.

Microsoft understreker at de ser på HealthVault som et langsiktig prosjekt, og at det kan ta mange år før det blir vanlig for pasienter å ty til denne typen tjenester.

På lang sikt er det opplagt at markedet for online-helsetjenester vil bli enormt. Google skal være blant dem som arbeider med tilsvarende prosjekter.

Det sies ingenting om hvordan Microsoft har tenkt seg HealthVault i andre land enn USA.