Vil tilby Oslo-skolene gratis fiberaksess

Bredbåndsleverandøren Broadnet vil tilby Oslo-skolene fri bruk av bredbånd over fiber.

Dårlige og utstabile nett og nettverk vil svekke Norges framtidige konkurranseevne. Det mener Ole Jacob Moldestad, administrerende direktør i bredbåndsselskapet Broadnet.

Han sier i en pressemelding at for at «lille» Norge skal henge med i et stadig mer globalt kunnskapssamfunn, er vi avhengige av å være i toppen når det gjelder bruk- og kunnskapserfaring med IT-basert verktøy.

Derfor annonserte Broadnet i dag at selskapet nå tilbyr Oslo-skolene gratis Internett-aksess med 100 Mbit/s hastighet ved bestilling innen 1. mai i år. Dette på bakgrunn av avisoppslag i fjor om at Oslo-skolene sinkes av gammelt bredbånd.

    Les også:

- I et av verdens rikeste land burde det være folkerett å ha tilgang til gode bredbåndløsninger i skolen, mener Moldestad. Han regner med at med 100 Mbit/s fiber bredbånd vil diskusjonen om ”bredbånd som sinker” være over for godt.

Det er riktignok noen betingelser knyttet til tilbudet. Ikke alle skoler i Oslo ligger i områder som dekkes av Broadnets fibernett, men selskapet bygger stadig ut nye noder. Det er dessuten en forutsetning at skolene selv besørger fremføring til nærmeste av Broadnets nodepunkter. I tilfeller der det ikke er tilgjengelig fiber, vil Broadnet kunne være behjelpelige med å tilby fremføring skolen, men her vil skolene være underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Moldestad sier til digi.no at avtalene typisk vil være i ett til tre år før det reforhandles. Hva som vil være betingelsene da, vil måtte avklares i hvert enkelt tilfelle. Han mener blant annet at skolenes behov kan ha endret seg innen den tid. Men han sier at målet med tiltaket vil være å få etablert et mer normalt kundeforhold over tid. Dessuten vil selskapet kunne levere tilleggstjenester som ikke er gratis. Også dette vil måtte avtales i hvert enkelt tilfelle.

Moldestad kjenner ikke i detalj bredbåndsavtalen Oslo-skolene har i dag, men sier at det er uproblematisk for Broadnet at skolene har flere samtidige leverandører.

Til toppen