Vil tillate privat kyberkrig

Framstående amerikanere tenker nytt og farlig.

Vil tillate privat kyberkrig
Tidligere toppsjef i Intel, Craig Barrett, er en av sju framstående amerikanere som kaller seg «Commission on the Theft of Amnerican Intellectual Property». Bilde: Intel

I forrige uke publisert en gruppe amerikanere, kalt «Commission on the Theft of Intellectual Property» en 89 siders rapport om hvordan utlendingers tjuveri av amerikanske forretningshemmeligheter tapper USAs økonomi for over tre hundre milliarder dollar i året. Kinesisk industrispionasje påstås å stå for 50 til 80 prosent av dette beløpet.

Gruppen krever mottiltak fra amerikanske myndigheter. Blant disse er lovendringer som gir amerikanske selskaper rett til «aggressive handlinger» mot utenlandske kyberspioner. Ny lovgivning skal tillate «aktivt nettverksforsvar», heter det. Det presiseres at offeret skal ha anledning til å «ødelegge informasjon» i inntrengerens nettverk. (Se side 81, under overskriften «Reconcile necessary changes in the law with a changing technical environment».) I rapporten kalles dette «corporate cyber retribution»: Loven skal gi offeret rett til å gjengjelde et kyberangrep.

Støtte for tanken om privat hevn kommer også fram i et annet forslag: Amerikansk privat virksomhet skal ha anledning til å «gjøre ubrukelig» forretningshemmeligheter som er stjålet på kybervis. En måte å gjøre dette på, er å bruke onsdinnet kode til å lamme datamaskiner som mistenkes i forbindelse med kyberspionasjen.

Gruppen krever, i praksis, noe New York Times også påpeker, at USA skal vedta et lovverk for privat kyberkrig.

Kommisjonen er ikke offentlig utnevnt. Det dreier seg om et privat initiativ. Men alle kommisjonens medlemmer er kjent for framstående bidrag til det amerikanske samfunnet:

  • Jon Huntsman har vært guvernør i delstaten Utah og USAs ambassadør til Kina
  • Dennis Blair er pensjonert admiral i US Navy. Han har vært Director of National Intelligence og øverstkommanderende for Stillehavsflåten
  • Craig Barrett har vært styreleder og toppsjef i Intel
  • Slade Gorton har vært senator fra delstaten Washington, og medlem av 9-11 Commission som president Bush opprettet i 2002 for å granske terrorangrepene 9. september året før.
  • William Lynn er toppsjef i DRS Technologies og har vært viseforsvarsminister
  • Deborah Wince-Smith er toppsjef i Council on Competitiveness
  • Michael Young er president for University of Washington og har vært assisterende viseutenriksminister

Huntsman og Blair har ledet gruppens arbeid.

Medlemmenes tilknytning til de øverste regjeringskretsene i USA gjør at kommisjonens forslag ikke kan avfeies uten videre. Et annet forhold som understreker at rapporten kan betraktes som representativ for innflytelsesrike tanker, er det faktum at den ifølge New York Times er klarert av Pentagon.

Ikke alle forslag går så klart over streken som kravet om å tillate privat kyberkrig.

En rød tråd i rapporten er at kinesisk kyberspionasje mot USA skal avverges gjennom tiltak som gjør det mindre lønnsomt for kinesiske bedrifter å ty til kyberspionasje.

Et eksempel er at utenlandske selskaper som ønsker å noteres på amerikanske børser, må granskes av USAs finanstilsyn SEC (Securities and Exchange Commission) for å fastslå hvorvidt de tar i bruk stjålne forretningshemmeligheter.

Et annet eksempel er at den tverrdepartementale komiteen som avgjør hvorvidt utlendinger skal få lov til å investere i amerikanske selskaper, CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) ikke bare skal vurdere utlendingen ut fra sikkerhetshensyn, men også ut fra håndteringen av immaterielle rettigheter.

Et interessant forslag er å gjøre det enklere for utenlandske studenter innen naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk å få «green card», altså permanent oppholds- og arbeidstillatelse i USA.

På den andre siden er det også flere merkelige forslag. I likhet med amerikansk legemiddelindustri, er kommisjonen kritisk overfor Verdens helseorganisasjon (WHO) og deres prioritering av behandling framfor patentvern på medisin. Kommisjonen foreslår at USA skal holde tilbake penger til WHO for å tvinge fram større respekt for vestlige selskapers patenter. Finansmagasinet Forbes mener det er å gå for langt å «skyve syke barn» foran seg.

Til slutt kan nevnes av kommisjonen anbefaler kongressen å vedta lovforslaget kjent som «CISPA» (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act). CISPA går ut på å dele informasjon om internettrafikk mellom myndighetene og teknologiselskaper, med tanke på å gjøre det enklere for myndighetene å etterforske kybertrusler og sikre mot kyberangrep, altså en variant av EUs datalagringsdirektiv. CISPA har vært hardt kritisert for manglende respekt for personvern og borgerlige rettigheter, og president Barack Obama har sagt han vil nedlegge veto dersom kongressen skulle vedta forslaget.

Rapporten kommer på et følsomt tidspunkt for forholdet mellom USA og Kina.

De øverste politiske kretsene i begge land er i ferd med å sluttføre forberedelsene til det første toppmøte mellom Obama og Kinas nye president Xi Jinping. Møtet skal gå over to dager, og er ment å starte 7. juni i California. Kommisjonens rapport vitner om en stemning i USA som strider mot Obamas ønske om å få til et fungerende partnerskap med Kina.

Les mer om: