PERSONLIGTEKNOLOGI

Vil tjene på pasientdata i nettskyen

Både Google og Microsoft flytter følsom informasjon til nettskyen og gjør den tilgjengelig derfra.

Forestillingen om at det kan være mulig å flytte følsom informasjon som pasientjournaler til nettskyen bryter med mange vante forestillinger om sikkerhet og personvern. Ekspertene som analyseselskapet Gartner har gitt som oppgave å se på innholdstjenester i nettskyen, mener det dreier seg om en naturlig og uunngåelig utvikling.

– Alle innholdstjenester i nettskyen må bygge på tillit til at innholdet styres og kontrolleres på tilfredsstillende vis, sier analytiker Regina Casonato.

Disse tilbyderne må, med andre ord, basere sin virksomhet på det de fleste bedriftene og IT-miljøene i dag mangler, nemlig hensiktsmessige løsninger for innholdsforvaltning.

I prinsippet, hvis innhold kan forvaltes i et lukket miljø, kan kombinasjonen med tjenester for legitimering og autentisering av brukere, som i dag kurant brukes av alle som har for eksempel nettbank, gjøre at de like godt kan forvaltes på det åpne nettet.

– Det er mange fordeler ved å ha informasjon som pasientjournaler tilgjengelig fra nettskyen. Det er langt sikrere å hente grunnleggende informasjon fra pasientens journal enn å sitte på en legevakt og spørre en syk eller skadet person om de samme detaljene om og om igjen. Det er bedre for pasienten at behandlende lege for tilgang til alt, uavhengig av tid og sted. Forutsetningen er at alle medvirkende må bidra til at informasjonen forvaltes korrekt. Det er viktig for pasienten og for helsevesenet. Det gjenspeiler det grunnleggende for innhold som forvaltes i nettskyen: Det bygger på tillit.

Microsoft og Google har begge lang erfaring med å tilby webtjenester, tjenester som i dag kvalifiserer til karakteristikken «hentes fra nettskyen». Google tilbyr bedrifter flere typer kontorapplikasjoner som tekstbehandling, regneark og e-post fra nettskyen. Microsoft har tjenester som Windows Live og Office Live.

I tjenestene ligger også garantier for et visst nivå i innholdsforvaltning. Å miste arkiv for e-post og dokumenter er utenkelig.

– Pasientjournaler i nettskyen kan betraktes som et initiativ for å plassere pasienten i sentrum, framfor å legge opp hindringer mot å dele pasientdata på tvers av helseinstitusjoner, sier Casonato. – Tilliggende bransjer som forsikring presser også på for å fremme utviklingen i retning av å legge pasientjournaler i nettskyen. Det må utarbeides klare regler for tilgjengelighet – ikke alle trenger tilgang til alt – og man må etablere en nøye balanse mellom risiko og gevinst.

Det er tre ledende aktører på dette feltet i USA: I tillegg til Google og Microsoft har også Dossia et omfattende initiativ på gang.

Googles heter Google Health, mens Microsoft har sin HealthVault. Begge averterer at de gir individet bedre kontroll over sin helse: All helseinformasjon samles ett sted: Man får hjelp til å hente inn opplysninger fra leger, sjukehus og farmasier. Gevinsten er at både leger og en selv er bedre informert. Microsoft legger også til at deres tjeneste bidrar til bedre styring på hele familiens helse.

Åpningsbildet i Google Health kommer etter en pålogging av samme type som på e-posttjenesten Gmail.
Åpningsbildet i Google Health kommer etter en pålogging av samme type som på e-posttjenesten Gmail.

Microsoft har avtaler med flere tjenester som lover brukere bedre behandling i spesielle tilfeller, som ulykker eller plutselige hjerteproblemer. De har også avtaler med flere leverandører av helseinstrumenter til personlig bruk. Disse kan måle egenskaper som blodtrykk og blodsukkernivå, og sørge for at informasjonen i HealthVault oppdateres automatisk. Målingene kan kombineres med tjenester som automatisk varsler fastlege eller helseinstitusjon dersom de faller utenfor verdier som ansees som trygge.

Google og Microsoft averterer tjenestene sine som gratis for brukeren. Det innebærer at forretningsmodellen krever andre inntekter enn pasientbetaling. Man kan tenke seg at søketjenester, for forsikringsselskap, offentlige forskningsinstitusjoner og legemiddelprodusenter, kan bli en viktig del av dette.

– Det er klart at innhold generelt sett har kommersiell verdi. Avansert innholdsforvaltning gir grunnlag for svært mange mulige forretningsmodeller, er Casonatos kommentar til innholdstjenester fra nettskyen allment sett.

    Les også:

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.