Vil trekke seg fra Microsoft-avtale

Yahoo-sjef Marissa Mayer arbeider i det stille for en allianse med Google.

Vil trekke seg fra Microsoft-avtale
Offisielt er Marissa Mayer begeistret for Microsoft-avtalen. I praksis vil hun heller ha Google som partner. Mayer er selv Google-veteran, og var selskapets ansatte nummer 20. Bilde: Scott Eells/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

Offisielt, som på en teknologikonferanse mandag i regi av magasinet Wired, sier Yahoo-sjef Marissa Mayer seg fornøyd med avtalen hennes forgjengere inngikk med Microsoft, om søketeknologi og fordeling av inntekter fra søkerelatert annonsering.

I praksis, ifølge Wall Street Journal og Bloomberg, har hun siden hun kom til Yahoo fra Google i juli 2012, prøvd å få til en minnelig ordning med Microsoft slik at hun kan trekke Yahoo fra avtalen og heller forhandle fram et mer innbringende partnerskap med Google.

Kildene til begge publikasjonene er anonyme. De legger til at Microsoft-sjef Steve Ballmer har avvist henstillingene fra Mayer.

Mayer og Yahoo-ledelsen generelt skal være skuffet over hvor lite de har tjent på Microsoft-avtalen. Samtidig er avtalen tilstrekkelig innbringende til at Yahoo ikke har noe formelt grunnlag for å trekke seg.

Det er en åpen hemmelighet at Mayer heller vil ha et partnerskap med Google. I 2008, året før Microsoft-avtalen ble undertegnet, forhandlet Yahoo og Google om et samarbeid. Forhandlingene ble avsluttet da antitrustavdelingen i USAs justisdepartementet reiste bust. Wall Street Journal gjør rede for hvordan en ny avtale mellom Yahoo og Google kunne struktureres i dag, uten å vekke motstand fra antitrustjegerne.

Inntil videre må Yahoo holde seg til Microsoft. Nylig fornyet Microsoft en inntektsgaranti nedfelt i avtalen. Verdien av denne beregnes til 12 til 15 millioner dollar i kvartalet. Til sammenlikning skal en avtale med Google sikre Yahoo et tilskudd til bunnlinjen på mange hundre millioner dollar.

Observatører tror at slik saken står nå, vil Yahoo leve med Microsoft til 2015, midtveis i avtaleperioden på ti år. Det står i avtalen at partene da har gjensidig oppsigelsesrett. Da vil Yahoo sannsynligvis trekke seg, og henvende seg til Google – og en viktig del av Microsofts bolverk mot Google vil rakne.

Les mer om: