Vil true Telenor til å kutte mobilavgift

Telenor Mobil har ertet på seg Forbrukerombudet som nå klager selskapet inn for Markedsrådet.

Telenor Mobil har ertet på seg Forbrukerombudet som nå klager selskapet inn for Markedsrådet.

digi.no skrev i fjor høst om Forbrukerombudet som vil begrense bindingstiden for avtaler om abonnement ved kjøp av mobiltelefon.

Det var spesielt Telenor Mobil som måtte tåle den sterkeste kritikken fra Forbrukerombudet, som opererte med en bindingstid på 18 måneder. NetCom som har en bindingstid på ett år, slapp unna kritikken fra Forbrukerombudet.

Nå varsler Forbrukerombudet markedsrådssak mot Telenor Mobil. Etter forhandlinger med hele mobilbransjen har Forbrukerombudet for lenge siden kommet til enighet med de andre store aktørene om hva selskapene kan kreve av sine kunder.

- Jeg er både overrasket og oppgitt over at Telenor Mobil likevel ikke ser ut til å innrette seg etter våre standpunkt, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Han forteller at Telenor Mobil tidligere har bekreftet at de vil samarbeide og at de i fellesskap har fastsatt dato for når endringene skulle gjennomføres. Telenor Mobil har uttalt at deres målsetning er å sikre at vilkårene i abonnementsavtalen for binding er «rimelige» for kundene deres.

Telenor Mobil ble varslet i et brev den 10. juni om at mobilvilkårene til selskapet vil bli lagt fram for Markedsrådet, med mindre selskapet endrer praksis. Markedsrådet kan idømme Telenor dagsbøter dersom selskapet ikke etterkommer krav.

Forbrukerombudet mener selskapets regulering av oppsigelsesgebyr og bruk av operatørlås fortsatt er urimelig, og at endringene ikke er tilstrekkelige.

- Jeg tillater meg å stille spørsmål ved om selskapet ikke er vel så opptatt av å opprettholde og lage innelåsende ordninger for sine kunder, enn å fokusere på forbrukervennlige vilkår, sier Thon i en kommentar til saken.

Telenor Mobils informasjonssjef Esben Tuman Johnsen sier til Aftenposten at Telenor Mobil nettopp har mottatt brevet til Forbrukerombudet og at det derfor ikke er avgjort hva man skal gjøre.

Til toppen