Vil trykke aksjer for å betale gjeld

British Telecom (BT) planlegger å utstede nye aksjer for å redusere selskapets enorme gjeld på 43 milliarder dollar. Samtidig spekuleres det nå i britiske aviser om BT-sjef Peter Bonfield må gå.

Uansett hva BT velger, lyt det skje fort. For skal selskapet unngå en kreditrating på tre ganger B, må gjelda ned med 10 milliarder pund i løpet av ett år.

Konsernsjef Peter Bonfield er ikke lenger like trygg i sjefsstolen, og stadig flere aksjonærer krever at noe skjer, eventuelt at Bonfield går.

I restruktureringsplanen til BT skal det skaffes til veie penger for å betale tilbake på gjelden. Blant planene er salg av aksjer, noe selskapet allerede er i gang med blant annet i New Zealand.

BT bekrefter overfor Financial Times at en ser på det å utstede nye aksjer som en mulighet, uten at en vil opplyse noe om tall. I tillegg til aksjesalg og utstedelse av obligasjoner, kutter selskapets kostnader for å komme over kneika, Også redusert utbytte til aksjonærene vurderes.

Det å børsnotere BTs mobilvirksomhet var lenge planlagt til å skje i vår, men utsettes nå trolig på grunn av det dårlige markedet for denne typen aksjer.

The Sunday Business skriver at ikke bare konsernsjef Bonfield, men også styreleder Iain Vallance er i faresonen ettersom aksjonærene krever handling. Dermed kan det skje at ingen av de to lederne kan få trekke seg på normal måte.

Avisen skriver at Bonfiels ventelig vil trekke seg når planene for å redusere gjelden legges fram for aksjonærene på generalforsamlingen i april.

Det er Independent on Sunday som mener at Vallance trolig vil følge Bonfield dersom han må gå.

Til toppen