Vil unngå framtidige konflikter

Doktor Online, en tjeneste fra Hjemmet Mortensen, lanseres i dag på Scandinavia Online. Samtidig ligger HelseNett også på SOL. Hvordan har Telenor Online planlagt å kanalisere kravene om oppmerksomhet fra kunder som er i konkurranse med hverandre? Markedssjef Pål Normann Johansen forsøker å svare.

Doktor Online, en tjeneste fra Hjemmet Mortensen, lanseres i dag på Scandinavia Online. Samtidig ligger HelseNett også på SOL. Hvordan har Telenor Online planlagt å kanalisere kravene om oppmerksomhet fra kunder som er i konkurranse med hverandre? Markedssjef Pål Normann Johansen forsøker å svare.

Konflikten mellom TDN Ajours og Kredittkassen/SOLs børsnyheter er i ferd med å løses. Diskusjonene mellom TDN og SOL har allikevel avslørt at Telenor må anstrenge seg for å holde tungen rett i munnen i sine kundeforbindelser. SOL er en åpen, uavhengig gateway, og da kan de ikke unngå en kamp mellom kunder som er i konkurranse med hverandre. Kampen dreier seg først og fremst om oppmerksomhet. Og hvilken rolle SOL skal ha i synlighetsgraden.

- Vår holdning er at vi skal være åpne for alle som ønsker å ligge på vår server. Vi kan ikke levere innhold, så prinsipielt må vi holde en veldig ren linje her, sier Pål Normann Johansen, markedssjef i Telenor Online. Han understreker at det ikke vil være lett å få dette til i praksis, men bedyrer at de vil klare det. - Vi må selvfølgelig hele tiden føle oss fram for å finne veien å gå. Det prinsipielle vil hele tiden ligge til grunn for alt vi gjør, men jeg tror vi må løpende vurdere enkelttilfeller, sier Normann Johansen til digi:media.

HelseNett og Doktor Online ønsker i utgangspunktet å nå den samme målgruppen. Og begge har altså sitt tilholdssted på web-hotellet SOL. Vil det bli problemfritt for SOL?

- Hvis det blir en konflikt her, vil jo det være en sidekollisjon mellom de to, ikke mellom oss og de, sier Normann Johansen. Han forteller også at SOLs påvirkningsmuligheter ligger på to nivåer, annonseplasser og sammensetning av kunder. - Når det gjelder annonsering på SOLs sider, har vi ingen sensur. De plassene kan brukes fritt. Sammensetningen av kunder, derimot, går ut på å bygge partnerskap. Hvem som er og blir kunder hos oss, er til en viss grad et område vi har valgmulighet på. Det er mye som skjer i dette markedet, og når tyngdepunktet forskyver seg, skal vi skyve etter, sier han. Han har derfor ingen illusjoner om at den kundemassen Telenor Online har i dag vil være uforandret framover. Det betyr derimot ikke at det ikke jobbes med å løse eventuelle konflikter mellom kunder med felles målgruppe.

- Jeg tror nok at vi kommer til å oppleve konkurransesituasjonen på SOL med HelseNett som problematisk. Vi har diskutert dette med SOL, og vil prøve å rydde unna denne typen problemer når de kommer, sa Christian Anker, legen med leserkontakten i Doktor Online, på pressekonferansen i går. Han er allikevel ikke merkbart redd for å bli utkonkurrert av HelseNett. - Jeg mener denne tjenesten er atskillig mer levende og interessant for brukerne enn HelseNett. Vi ønsker å gjøre nettjenesten vår mer nyttig for brukeren, sa han.

Løsningen på slike konflikter, i følge Pål Normann Johansen, er å opprette en rekke underforumer hvor kunder med fellesinteresser profileres. Forsiden til SOL har ufattelig høye oppslagstall, og mange SOL-kunder lever godt i klikk-strømmen fra www.sol.no. - Etter hvert som vår kundemasse øker, kan det bli trangt på forsiden vår. Etter hvert håper vi derfor at det vil bli kraftig tilhørighet rundt de forskjellige underforumene. Vi må finne nye måter å eksponere kundene våre på enn det forsiden er i dag. Hvis det ikke gjøres, vil vi ikke unngå at noen kunder er sure på oss, sier Normann Johansen. I dag har SOL underforumer innen blant annet data og helse, og utover høsten vil det komme "10-12" til. Hva disse forumene vil inneholde, vil ikke Normann Johansen ut med foreløpig.

Utfordringen for SOL, blir å la disse underforumene tilhøre kundene, og kundene alene. For med en gang Telenor Online utvikler produkter på egen hånd, vil diskusjonen om hva som er innhold dukke opp. Med økt styrke enn det vi har i dag.

Til toppen