Vil unngå kyberopptrapping

Presidentene Barack Obama og Xi Jinping diskuterte kyberangrep i helgen.

Vil unngå kyberopptrapping
President Xi Jinping var i California fredag og lørdag for møter med president Barack Obama. Bilde: Richard Lui-Pool/Getty Images / All Over Press

Kybersikkerhet og kyberangrep var blant de vanskelige temaene – i tillegg til USAs våpensalg til Taiwan, Kinas håndtering av sin valutakurs og striden om suverenitet til øyer i Sørkinahavet, samt opphavsrett og menneskerettigheter – som presidentene Barack Obama og Xi Jinping diskuterte under sitt to dager lange møte fredag og lørdag, går det fram av amerikanske og kinesiske medier.

Det kom ingen offisielle uttalelser fra verken kinesisk eller amerikansk hold. De to presidentene hadde et kort fellesmøte med presse fredag kveld, der kybersikkerhet var et viktig tema. Dagen etter ble pressen orientert av presidentenes rådgivere, henholdsvis Tom Donilon og Yang Jiechi.

Obama og Xi var sammen i til sammen åtte timer, noen ganger ved konferansebordet sammen med rådgivere, andre ganger mer uformelt, også i friluft, med bare tolker til stede.

Hovedpoenget for begge presidentene var å redusere spenningen mellom Kina og USA. De var mer opptatt av å legge et grunnlag for framtidige konstruktive samtaler enn av å løse floker eller konfrontere hverandre.

Obamas opptreden overfor Xis forgjenger Hu Jintao skal ha blitt tolket av kinesiske militære som et svakhetstegn. Det skal være noe av bakgrunnen for opptrappingen av konfliktnivået i Sørkinahavet de siste månedene. Obama forsøker nå å relansere forholdet til Kina. Han ønsker å signalisere vilje til fredelig konfliktløsning uten at dette skal kunne tolkes som svakhet.

Et viktig tema for Xi i det kinesiske politiske spillet er at Kina er en stormakt som andre stormakter behandler som likeverdige, under hans ledelse. Kinas makt bygger ikke på militær makt, men på den stadig større rollen landet spiller i den globale økonomien. Et eksempel er hvordan kinesisk kapital har bidratt til å trekke USA ut av en selvforskyldt finanskrise – Kina investerte for mindre enn én milliard dollar i USA i 2008, og for 6,7 milliarder dollar i 2012. Våpenrasling kan sette denne framgangen i fare. Konkurransen med USA fremmes gjennom økonomisk vekst. Vedvarende økonomisk vekst er også en betingelse for at kommunistpartiet skal kunne beholde sin politiske makt.

Amerikanerne setter kinesiske kyberangrep mot USA i det samme perspektivet: Det primære målet er å få tak i forretningshemmeligheter som kan brukes i den økonomiske konkurransen.

At det kommer stadig flere hackerangrep fra Kina forklares ved at Kina desperat prøver å opprettholde en økonomisk vekst på 7 til 8 prosent årlig. Militære hemmeligheter er viktig, men sekundære. Kineserne søker informasjon: De har ikke tydd til kyberkrig, i motsetning til USA som brukte kybervåpenet Stuxnet til å sabotere Irans atomvåpenprogram.

Artiklene i China Daily legger vekt på begge presidentenes ønske om å bygge ut det økonomiske samkvemmet mellom de to landene. En kinesisk-amerikansk professor, Zhu Zhiqun, sier til avisen at kybersikkerhet ikke er en hovedutfordring i forholdet mellom Kina og USA, i motsetning til hva vestlige medier gir inntrykk av, og at innsikt i kybersikkerhetssaken fordrer forståelse for det komplekse forholdet mellom to stormakter.

Forvaltning av Internett
Shanghai Daily siterte Xi Jinping slik, fra pressemøtet fredag kveld:

– Kina er mot alle former for hacking og kyberangrep, og er selv et offer. Begge lang støter på felles utfordringer når det gjelder kybersikkerhet. Disse bør danne grunnlaget for tosidig samarbeid, heller enn å utgjøre en kilde til mistro og spenning.

Den samme avisa siterte Xis seniorrådgiver i utenrikspolitikk, Yang Jiechi, slik, fra en briefing lørdag:

– Begge parter ble enige om styrket dialog, samordning og samhandling gjennom en allerede etablert arbeidsgruppe for kybersaker. De forplikter seg videre til å bidra til å fremme etableringen av en rettferdig, demokratisk og gjennomsiktig global forvaltningsmekanisme for Internett, i hovedsak gjennom FN, med tanke på å bygge et fredelig, sikkert, åpent og samhandlende kyberrom.

Amerikanske aviser nevner ikke det siste poenget til Yang, at man skal være enig om å etablere et FN-basert forvaltningsorgan for Internett. Men de bekrefter at kybersikkerhet blir et tema for møter i Washington i juli, i den årlige serien kjent som «US-China Strategic and Economic Dialogue».

Det er tydelig at USA legger større vekt på kybersikkerhetssaken enn Kina. Obamas sikkerhetspolitiske rådgiver Tom Donilon sa til New York Times at saken «står nå sentralt i forholdet vårt». Obama skal ha brukt mye tid lørdag formiddag på å beskrive konkrete episoder der hackere har tappet amerikanske bedrifter for forretningshemmeligheter. I sine bemerkninger til pressen åpnet Obama for at også «ikke-statlige aktører» kunne ha en finger med i spillet. Men ifølge Donilon gjorde Obama det helt klart overfor Xi at «USA er ikke i tvil om hva som faktisk skjer».

Verken Xi eller Yang kom med noe som kunne tolkes i retning av en innrømmelse av at kinesiske hackere angriper USA.

Obamas mål er å bli enige med kineserne om visse spilleregler – «norms of behavior» – antakelig tilsvarende dem som vanlige spioner holder seg til. Et annet mål er å lirke Kina vekk fra taktisk tenkning etter en kaldkrigmodell, med det den innebærer av fare for at gjentatte gjengjeldelser kan vokse til en ukontrollerbar konflikt. Slik sett svarer Xis ønske om en «ny type stormaktsforbindelse» til det Obama prøver å oppnå, selv om den amerikanske presidenten unngår å ty til akkurat denne begrepsbruken.

New York Times siterer Obama slik:

– [Vi må etablere bedre kommunikasjon mellom våre militære] slik at vi forstår hverandres strategisk mål ikke bare på et politisk nivå, men også på et militært nivå.

Avisa siterer Xi slik:

– Kina og USA må finne en ny sti, en som leder bort fra de uunngåelige konfrontasjonene og konfliktene mellom fortidens stormakter.

Wall Street Journal siterer Xi slik:

– Ved å gjennomføre samarbeid i god tro, kan vi fjerne uro og gjøre informasjonssikkerhet og kybersikkerhet til et positivt område for samarbeid mellom Kina og USA.

Avisa siterer Obama slik:

– President Xi og jeg erkjenner begge hvordan den utrolige teknologiske framgangen gjør kybersikkerhet og behovet for regler og felles tilnærming, til en stadig viktigere del av både toveis og flerveisforbindelser. På mange måter er dette upløyd mark der man ikke har de samme protokollene som dekker for eksempel militære utfordringer og våpenproblemer, der land har lang erfaring i å forhandle seg fram til hva man kan godta og hva man ikke kan godta.

Xi sa seg enig i at USA og Kina må øke det militære samarbeidet. I likhet med kybersikkerhet generelt, skal også militært samarbeid diskuteres på det planlagte møtet i juli i serien «US-China Strategic and Economic Dialogue».

Hovedkilder
China Daily: Ready to open a new chapter; Xi, Obama stress economic ties

New York Times: U.S. and China Move Closer on North Korea, but Not on Cyberespionage; Obama and Xi Try to Avoid a Cold War Mentality

Shanghai Daily: China, US take united approach over threats to cybersecurity

Wall Street Journal: Cybersecurity at Forefront of U.S.-China Summit

Les mer om: