Vil unngå strømbrudd til basestasjoner

Post- og teletilsynet og NVE pålegger strøm- og ekomleverandører å diskutere felles tiltak.

Vil unngå strømbrudd til basestasjoner
Bedre skogrydding rundt strømgater hadde hindret mange av strømbruddene under ekstremværet Dagmar. Bilde: Michal Zacharzewski, SXC

I et brev til nettselskaper og ekomtilbydere ber Post- og teletilsynet (PT) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at de samarbeider om lokale løsninger for å hindre at også telesambandet bryter sammen under strømbrudd.

Tilsynet vil unngå en gjentakelse av det som skjedde under ekstremværet Dagmar i romjulen. Strømbrudd utløst av Dagmar rammet 730 basestasjoner for mobiltelefoni. 30 000 kunder mistet fasttelefonforbindelsen og 12 000 mistet fast bredbåndsforbindelse.

I brevet sier PT og NVE at ekomleverandører er kritisk avhengig av strøm og at de følgelig bør gjennomføre tiltak for å redusere sin sårbarhet og øke sin beredskap. Det må også foretak som er kritisk avhengig av ekomtjenester.

PT og NVE oppfordrer ekomtilbydere og nettselskap å starte aktive dialoger i lys av felles erfaringer etter Dagmar, og søke lokale løsninger i fellesskap for å overkomme spesifikke, lokale utfordringer.

Som temaer for disse dialogene foreslås økt bruk av kabling, tosidig innmating, mer skogrydding (trefall utløste flest strømbrudd under Dagmar), bedre reparasjonsberedskap, bedre reservedelslager, forsterkning av overføringsnettet og bedre nødstrømløsninger.

Det advares at ekomtilbydere må være innstilt på å dekke noe av kostnadene slike løsninger vil medføre.

Brevet viser til Meld. St. 14 om utbygging av strømnettet, som krever at stadig mer av distribusjonsnettet legges i bakken de kommende årene, med derav følgende redusert sårbarhet for trefall.

Les mer om: