Vil unngå telefonnummer med ni siffer

Norske teleaktører er mer lystne på å gi tilleggstjenester til mobiltelefoni et ekstra prefiks på tre eller fire siffer heller enn at de norske telefonnumrene skal øke fra 8 til 9 tall.

Etter at Post og teletilsynet nærmest gikk tom for mobilnummer som startet på ni før jul, ble det nedsatt en gruppe der tilsynet og flere teleaktører diskuterer fremtidig disponering av de norske telefonnummrene.

Allerede nå kan det se ut som mobilaktørene er mer lystne på å sette et prefiks foran nummer som representerer tilleggstjenester som mobilsvarer eller GSM-Data og GSM-Fax. Det betyr at nummeret til mobilsvareren kan bli på 12 siffer mot åtte i dag, dersom prefikset som velges blir på fire siffer. Dette er telefonnummer som brukeren sjelden slår selv og som derfor oftest er usynlige for mobilbrukeren.

Jurist i Post og teletilsynet, Øyvind Haugen, sier til digi.no at tilsynet i stor grad er innstilt på å følge arbeidsgruppens anbefalinger om effektivisering av den norske nummerplanen. Arbeidet omfatter i første omgang mobilnummer, som vil si nummer som starter på 9 og 4.

Nummerserien som starter på 4 ble tatt i bruk til mobiltelefoni i februar, som et akutt-tiltak for å bøte nummermangelen. I dag har teletilsynet delt ut 1,8 millioner mobilnummer som starter på 4, mens tilsynet har igjen en rest på 150.000 mobilnummer som starter på 9, noe som betyr at operatørene har fått tildelt 12 millioner mobilnummer så langt.

Haugen tror "nummer-gruppens" endelige anbefaling skal være klar til høsten, og håper at teletilsynets eksisterende nummerreserve vil holde til da.

- Det virker som operatørene vil unngå å innføre en ny 9-siffret nummerplan, blant annet som en følge av de enorme samfunnsmessige kostnadene dette vil medføre.

Dagens 8-siffrede nummerplan for nasjonale telefonnummer i Norge gir vel 90 millioner disponible nummer, hvorav 50 millioner er disponert til faste geografiske telefonnummer som starter på 2, 3, 5, 6 og 7. Ved overgang til nisiffret nummerplan ville det frigjøre 800 millioner telefonnummer, noe Post og teletilsynet beskriver som "tilstrekkelig i meget lang tid for et land med 4,5 millioner innbyggere".

De to største brukerne av mobilnummer, så langt i Norge, Telenor Mobil og NetCom synes begge å helle til at prefiks foran tilleggstjenester er å foretrekke fremfor en overgang til en generell nisiffret nummerplan.

Fungerende informasjonsdirektør i NetCom, Guri Wormdahl, sier at selskapet ikke har bestemt seg for hva de skal mene ennå, men at det nok er hensiktsmessig ikke å gå over til nisiffret nummerplan og heller akseptere prefiks forran tilleggstjenester om en må velge noe.

- Vi har ganske strenge rutiner for gjenbruk av nummer. Abonnement der det ikke har vært aktivitet i løpet av et år vil bli trukket tilbake sammen med nummeret, og resirkulert etter en karantenetid på minst tre måneder.

Assisterende informasjonssjef i Telenor Mobil, Espen Tuman Johnsen sier en løsning med prefiks er ok for selskapets del.

Til toppen