Vil utfordre enslige via e-post

Statsråd Laila Dåvøy inviterer til innspill på e-post om ensliges livssituasjon og levekår.

Statsråd Laila Dåvøy inviterer til innspill på e-post om ensliges livssituasjon og levekår.

Stadig flere bor alene - noen kun i deler av livsløpet, andre hele sitt voksne liv. Nå vil familieministeren høre hvordan livet som enslig er og inviterer til innspill.

Med enslige menes personer som bor alene uten barn og uten ektefelle eller samboer.

Regjeringen ønsker å få vite mer: Hvem er du, hvilke særlige behov har du, hvordan er din hverdag?

Barne- og familiedepartementet bedyrer at innspillene vil bli lest med stor interesse og benyttet i departementets arbeid med å lage en kunnskapsstatus over situasjonen for enslige.

Kunnskapsstatusen sammen med vurdering av mulige tiltak skal være utgangspunktet for Regjeringens politikk rettet mot enslige. Tiltaket er gjort i samarbeid med de Ensliges Landsforbund og Forbrukerinspektørene/NRK.

Til toppen