Vil utfordre USAs «kontroll over Internett»

Kina, Iran og Russland vil unngå fokus på spam, ytringsfrihet og billigere bredbånd.

Vil utfordre USAs «kontroll over Internett»

Kina, Iran og Russland vil unngå fokus på spam, ytringsfrihet og billigere bredbånd.

FN-organet Internet Governance Forum (IGF) åpner sitt årsmøte i Rio de Janeiro i Brasil i dag. Forumet ble opprettet etter FN-toppmøtet om Internett i Tunisia i 2005. Mandatet er å diskutere problemstillinger rundt Internett. Forumet har ikke makt over styringsorganet Icann som formelt sett fortsatt er underlagt den amerikanske regjeringen: Handelsdepartementet i Washington kan nedlegge veto mot Icanns beslutninger.

På IGFs første årsmøte i Aten i fjor ble forhold rundt USAs kontroll over Internett gjenstand for brede diskusjoner. Det munnet ut i en slags enighet om at man ikke ville kreve at Icann ble underlagt FN, men la den nåværende ordningen utvikle seg. Icann har prøvd å følge opp ved å trekke inn stadig flere krefter utenfor USA i organisasjonens ledelse, uten å endre på den formelle underleggelsen overfor den amerikanske regjeringen.

Vestlige land hadde håpet at årets møte ville konsentrere seg om emner som ytringsfrihet, spam, nettsikkerhet og rimeligere tilgang til bredbånd, slik at nettet kan nås av den «neste milliard» av Jordens innbyggere.

I kampen om agendaen har de ikke greid å hindre vertslandet, i samarbeid med Kina, Iran og Russland, fra å legge opp til en bredt anlagt paneldebatt på åpningsdagen om «kritiske Internett-ressurser». De frykter at det deretter vil gjøres et forsøk på å få forumet til å stemme over et forslag med spesifikke reformer, og at de vil overskygge diskusjonene om de øvrige emnene. De oppfatter at IGF ble opprettet som et forum for diskusjoner og utveksling av informasjon, ikke for konkrete vedtak.

I forbindelse med IGF-møtet ber menneskerettsorganisasjonen Amnesty International om at både regjeringer og private selskaper må vise større ansvar for å motarbeide forsøk på å begrense ytringsfriheten på Internett.

Amnesty peker på at mange land har innført lover som tar sikte på å begrense vanlige menneskers muligheter til å ytre seg på Internett. Organisasjonen ber om at man i stedet legger menneskerettighetene til grunn for all lovgivning som angår Internett.

Flere vestlige selskaper er blitt kritisert for sin medvirkning til undertrykkingen av ytringsfriheten på nettet.

– For å sikre at nettselskaper ikke blir medskyldige i brudd på menneskerettene, oppfordrer Amnesty alle slike selskaper til beviselig å bruke det de har til rådighet innen nasjonale og internasjonale lovverk, politisk innflytelse of teknologi, heter det i erklæringen.

Formelt sett ligger menneskerettigheter og ytringsfrihet innbakt i vedtaket på FNs toppmøte om informasjonssamfunnet som opprettet IGF. Men i de to årene som er gått siden IGF ble opprettet, har stadig flere land innført sensur og filtrering, og arrestert og trakassert «kyberdissidenter».

Amnesty viser til at Kina har arrestert rundt 60 kyberdissidenter, og at bloggere og debattanter er fengslet i blant annet Syria, Vietnam og Thailand. For fem år siden var Kina, Iran og Saudi Arabia alene om systematisk å sile ut webinnhold for sine borgere. I dag har rundt 25 land sensurerende filtre på plass, blant dem Burma, Marokko og Thailand, heter det.

IGFs årsmøte vil vare i fire dager. Det var ventet rundt 2000 utsendinger til konferansen.

    Les også:

Til toppen