Vil utvikle standard geotekniske verktøy

Et norsk og et svensk selskap går sammen for å utvikle et standardsett geotekniske verktøy.

Et norsk og et svensk selskap går sammen for å utvikle et standardsett geotekniske verktøy.

Norske ViaNova Systems og svenske Programbyggarna danner et nytt geoteknisk IT-selskap, ifølge en pressemelding. Selskapet heter ViaNova Geosuite AB. Det skal utvikle et standardsett geotekniske verktøy for det norske, svenske og internasjonale markedet.

Utviklingen vil skje i nært samarbeid med det geotekniske miljøet i både Norge og Sverige. I Norge innebærer det et samarbeid med NGI, SINTEF, NTNU, Multiconsult, GeoVita og Statens Vegvesen. I Sverige skal ViaNova Geosuite samarbeide med den representative foreningen Autograf.

ViaNova Systems eier 35 prosent av det nye selskapet. Programbyggarna får 30 prosent, mens resten går til selskapets ansatte som kommer fra Programbyggarna. Selskapet får ansvar for videreutvikling og markedsføring av en familie av i første omgang fem Novapoint Geosuite-produkter: Presentasjon, Stabilitet, Setning, Peler og Spunt. Novapoint Geosuite vil fungere som selvstendige applikasjoner, men vil også bli integrert med resten av Novapoint-familien.

Opprettelsen av det nye selskapet kommer som direkte følge av et samarbeidsprosjekt i regi av Norsk Forskningsråd – hvor store deler av det norske geotekniske miljøet deltar – og i samarbeid med Autograf-foreningen i Sverige.

– Målet er å samle og videreutvikle en geoteknisk verktøypakke som skal få full støtte og tillit i bransjen, forteller Lars Andresen, prosjektleder fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). – Det geotekniske miljøet er et nisjemarked preget av lite systematisering når det gjelder IT-løsninger. Det finnes mye bra, men det er laget av enkeltpersoner og ikke-kommersielle aktører som selger produktene på siden av det som er kjernevirksomheten deres. Få har tenkt helhet, standardisering og integrasjon, og få har kommersiell fokus på det. ViaNova Geosuite vil avlaste disse aktørene ved å overta den kommersielle biten og selge, støtte, vedlikeholde og videreutvikle en verktøypakke som det er bred bransjeenighet om. Hele bransjen, det vil si geotekniske konsulenter, vegvesenet, jernbaneverket og så videre, vil tjene på å jobbe med velprøvde, velstøttede og aksepterte standardløsninger.

Til toppen