Vil vite hvorfor folk ikke kjøper bredbånd

En rapport skal gi IT-minister Heidi Grande Røys svaret på hvorfor nordmenn ikke kobler seg til nett.

Vil vite hvorfor folk ikke kjøper bredbånd

En rapport skal gi IT-minister Heidi Grande Røys svaret på hvorfor nordmenn ikke kobler seg til nett.

99 av 100 husstander har bredbåndsdekning, men 35 prosent, 750.000 norske husstander, har ikke bredbåndsabonnement hjemme.

IKT-bransjen mangler kunnskap og viser liten interesse for de som ikke har knyttet seg til, viser en ny rapport. Rapporten foreslår tiltak bransjen og offentlige myndigheter kan gjøre for å få flere på nett.

- Bransjen bør tenke nytt. Ikke bare vil det være samfunnsmessig nyttig å få med større deler av befolkningen. Det vil også være i bransjens interesse å gjøre det. Ikke-brukerne utgjør et stort potensielt marked, og bransjen bør gripe det, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Rapporten Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd viser at telebransjen ofte har en annen oppfatning av ikke-brukerne enn ikke-brukerne selv. Rapporten konkluderer med at IKT-bransjen vet lite om ikke-brukerne. Bransjen prioriterer nye produkter og tjenester rettet mot de avanserte brukene.

- Regjeringen har som mål å inkludere alle i informasjonssamfunnet. Ulempene med å stå utenfor blir stadig større etter hvert som skranketjenestene blir nedbygd til fordel for elektroniske tjenester. Bredbånd er i dag en forutsetning for å benytte avanserte elektroniske tjenester, både offentlige og private. Jeg utfordrer derfor bransjen til å gjøre sitt for å få flere til å knytte seg til bredbånd, så skal vi i regjeringen ta tak i det vi blir utfordret på, sier fornyingsministeren.

Rapporten viser at de eldre, de som mangler nødvendig datakompetanse, de med lav inntekt og de med lav utdanning i mindre grad tar i bruk bredbånd enn andre.

Undersøkelsen ser også på årsakene til at disse gruppene ikke skaffer seg bredbånd. Omtrent halvparten av de 750 000 husstandene som ikke har bredbånd, oppgir at årsaken er at bredbånd ikke er tilgjengelig der de bor. Siden bredbåndsdekningen i Norge nå nærmer seg 100 prosent, er det åpenbart ikke tilfelle at så mange ikke har tilbud. Dette tyder på at tilbudet som eksisterer er for lite kjent.

Rapporten er utarbeidet av Norsk Telekom på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet og kartlegger hvem som ikke bruker bredbånd, hvorfor de ikke tar det i bruk og hva som kan gjøres for å få disse på nett. Rapporten ble lagt frem av fornyingsminister Heidi Grande Røys i dag på det store bransjetreffet Telecruise.

Til toppen