- Ville gitt lavere priser

Telenorsjef Tormod Hermansen mener samtalene med Telia bør fortsette. - Vi har behov for et samarbeid for å sikre oss de beste mulighetene. Et Telia-samarbeid ville kunne gi oss besparelser i milliardklassen, konstaterer han.

Hermansen sier at det ligger enorme muligheter i å styrke selskapets konkurransekraft i et samarbeid med Telia. Selskapene har paralelle virksomheter innenfor mange områder, og gjennom en fusjon ville selskapene kunne ta ut enorme stordriftsfordeler, som igjen ville komme kundene til gode gjennom lavere priser.

- De negative effektene med at en fusjon med Telia ikke blir noe av, er de mulighetene vi ikke får ta del i. Vi har ikke mulighet til å sikre vår fremtidige posisjon uten et samarbeid med andre.

Hermansen konstaterer at samarbeidet med Tele Danmark har blitt en usikkerhetsfaktor. - Vi tar imidlertid eiernes avgjørelse til etteretning. Det er den som gjelder nå, sier Hermansen.

Han bekrefter at samtalene med Telia kom i gang like etter at det ble kjent at Ameritech ville kjøpe seg inn i Tele Danmark.

- Vi har ikke samtaler med andre teleselskap i Norden, og jeg vet heller ikke om andre som ville kunne fylle Telias rolle, sier Tormod Hermansen.

Til toppen