Ville ha velferdsretter – fikk portal

Ikke rett medisin, mener digi.nos redaktør.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete ba gründere om råd. Rådet var bedre velferdsordninger. Før helgen kvitterte hun med en portal.
Kommunalminister Liv Signe Navarsete ba gründere om råd. Rådet var bedre velferdsordninger. Før helgen kvitterte hun med en portal.

Ikke rett medisin, mener digi.nos redaktør.

KOMMENTAR: Kommunalminister Liv Signe Navarsete satte høsten 2011 ned et utvalg med unge gründere som skulle komme med råd til regjeringen for hvordan man kunne gjøre livet lettere for de som vil etablere sin egen bedrift. Alle er enige om at dette er riktig og viktig: For få av oss tar sjansen og etablerer en egen bedrift.

Forslagene var mange og velfunderte. Utvalget leverte sin rapport sommeren i fjor. Det aller første, og viktigste, rådet utvalget kom med var å gi gründere samme velferdsrettigheter som lønnsmottakere.

Du kan laste ned utvalgets endelige rapport her (pdf).

Alle kan bli syk for kortere eller lengre tid. For en lønnsmottaker er det ingen katastrofe. For en gründer kan det bety en ydmykende ferd til skifteretten, opparbeidelse av gjeld og hva som verre er. For en gründer kan en tung influensa knuse drømmen. Du har ingen rettigheter. De fagre ordene om «nyskapning» og «dette skal vi leve av etter olja» vil du garantert ikke høre når du henvender deg til NAV for å sondere mulighetene for hjelp.

Jeg vil våge den påstand at fraværet av elementære velferdsrettigheter er det som hindre de fleste fra å forfølge sine drømmer om egen virksomhet.

Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.
Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.

Av de andre fem forslagene utvalget serverte finner vi blant annet at det bør bli mer attraktivt å investere i gründerbedrifter og at det bør legges til rette for etablering av pollekapitalfond.

Fredag kom det en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor de selv hevdet å innfri ett av «ønskene» fra utvalget:

De har nemlig bevilget 10 – ti – millioner kroner til en «gründerportal». Denne portalen skal gjøre det lettere for potensielle gründere å finne relevant informasjon, og at gründere skal få raskere svar på spørsmål, skriver departementet.

Det er Innovasjon Norge (som er underlagt Næringsdepartementet) som skal utvikle tjenesten i nært samarbeid med Altinn og andre aktører.

Med all respekt, Navarsete: Gründere trenger ikke en ny portal. Dersom nettsidene til Innovasjon Norge ikke er gode nok så får de skjerpe seg. Her har departementet tatt det aller enkleste, og kanskje det minst viktige, rådet fra utvalget.

De viktige tingene utvalget har kommet frem til, og som er velkjente råd fra oppstartsmiljøer, hopper man galant over.

Norge vil aldri bli et sted hvor gründere trives all den tid private næringsdrivende i små skala blir behandlet som annenrangs borgere. Å ikke ha tilgang til sykepenger og andre ytelser arbeidstakere tar som gitt skaper et effektivt hinder for at de fleste normale mennesker tør å etablere egen virksomhet. Da hjelper det lite å surfe på stilige statlige portaler.

    Les også:

Til toppen