Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Ville stoppe kjeften på Linus Torvalds

I sin mangeårige kamp mot Linux gikk SCO til retten for å hindre Linus Torvalds fra å uttale seg.

SCO i kampen mot Linux:

Prøvde å stoppe kjeften på Linus Torvalds

I sin mangeårige kamp mot Linux gikk SCO til retten for å hindre Linus Torvalds fra å uttale seg.

Tidlig i 2003 snudde det amerikanske programvarehuset SCO Group brått fra å være Linux-distributør til å være Linux-fellesskapets største fiende. Det skjedde da en ny ledelse reviderte forretningsplanen til selskapet, og fant at det var større verdier å hente ved å håndheve påståtte rettigheter til Linux-kode enn ved å produsere og distribuere egen programvare og tjenester.

I mars slo SCO til med et søksmål mot IBM: Påstanden var at IBM hadde bevisst skjenket kode til Linux, som de hadde stjålet fra Unix-kode tilhørende SCO. Påstanden var opprinnelig én milliard dollar, men ble etter hvert økt. IBM gikk til motsøksmål. Etter noen måneder kom det også til søksmål mellom Novell og SCO om Linux: Novell mener SCO i sin tid frasa seg rettigheter til Unix-koden.

SCO var særdeles høyrøstet i sin kampanje for å få anerkjent sine rettigheter til Linux-koden, og advarte at de ville saksøke alle Linux-brukere som ikke betalte dem lisens. Bare noen få bøyde seg.

En av grunnene til at så få lot seg skremme, var nettstedet Groklaw, som gjorde en formidabel innsats i å granske søksmålene og grave opp dokumentasjon. Groklaw kunne tidlig slå grundig fast at det var svært lite hold i SCOs påstander. Det viste seg etter hvert at SCO ikke en gang var i stand til å dokumentere hvilke linjer i Linux-koden som skulle være SCOs eiendom.

Før helgen avslørte Groklaw at SCO hadde gått rettens vei for å bringe nettstedet til taushet. Samtidig prøvde SCO å få retten til å utstede ordre til tre ledende skikkelser i åpen kildekodemiljøet – Linux-opphavet Linus Torvalds, gründer Eric Raymond i Open Source Initiative og jussprofessor Eben Moglen ved Columbia University – om at de ikke fikk lov til å uttale seg offentlig om Linux-søksmålene fra og mot SCO.

Opplysningene kommer fram av dokumenter som nylig ble offentliggjort av IBM nå i sakens siste fase. Det finnes lenker til disse dokumentene på Groklaws nettsted, se artikkelen SCO Tried to Gag Groklaw in 2004.

SCO krevde i februar 2004 at retten påla Groklaw, Torvalds, Raymond og Moglen en såkalt «gag order» med henvisning til at Groklaw var i det skjulte finansiert av IBM, og at Groklaw kanaliserte noe av denne finansieringen til Torvalds, Raymond og Moglen.

I presse- og ytringsfrihetens høyborg USA er det faktisk slik at rettsvesenet under visse betingelser kan utstede slike ordrer.

I dette tilfellet har retten øyensynlig straks kommet til at det ikke var hold i påstanden om en skjult pengeflom fra IBM til Groklaw, Torvalds, Raymond og Moglen, og kontant avvist kneblingsforsøket.

Groklaw skriver at de ikke visste om SCOs forsøk på å kneble dem og de tre ledende skikkelsene i åpen kildekodemiljøet før dokumentene dukket opp nå. De har denne kommentaren:

– Her i landet har vi en lang tradisjon for pressefrihet, og SCO har lyst til å kneble meg… Er ikke slike grunnleggende amerikanske verdier verdifulle for SCO?

Avsløringene kommer på et tidspunkt da nærmest all luft har forlatt SCO-ballongen: Få venter at selskapet kan overleve særlig lenge.

    Les også:

Les mer om: