Villedning om Vista skulle tjene Intel

Et bestemt brikkesett fra Intel skulle aldri fått stemplet «Vista Capable», viser interne e-post.

Villedning om Vista skulle tjene Intel

Et bestemt brikkesett fra Intel skulle aldri fått stemplet «Vista Capable», viser interne e-post.

I USA er det på gang et gruppesøksmål mot Microsoft fra forbrukere som kjøpte PC-er merket «Designed for Windows XP – Windows Vista Capable» de siste månedene før det nye operativsystemet ble sluppet i januar i fjor. Som følge av denne rettssaken har Microsoft vært nødt til å overgi intern e-post som bevismateriale. Flere av e-postmeldingene ser ut til å bekrefte at PC-er fikk dette merket, selv om grafikksystemet var underdimensjonert i forhold til det Vista krever, skriver flere aviser, blant dem Seattle Post-Intelligencer.

Den interne e-posten mellom ledende Microsoft-ansatte peker spesielt på at PC-er utstyrt med Intels brikkesett 915 ikke er egnet til å kjøre Vista. Trass i dette, gikk Microsoft med på å endre kravene til merkingen «Vista Capable» slik at den kunne påføres PC-er med dette brikkesettet.

Den meste avslørende e-posten er fra «general manager» John Kalkman, datert 26. februar i fjor. Han skriver blant annet følgende:

– Det var feil fra vår side å endre på det opprinnelige kravet til grafikk.

Kalkman er også helt klar på at det egentlige motivet var å hjelpe Intel:

– Til slutt senket vi kravet for å hjelpe Intel nå sine salgsmål, ved å la dem fortsette å selge hovedkort med integrert 915-grafikk.

Kalkmann er ikke alene om å erkjenne dette. En annen e-post er skrevet av «senior director» Mike Ybarra så tidlig som 1. februar 2006. Her heter det at «vi gir etter for Intel». I seinere e-postmeldinger viser Ybarra til at HP og andre PC-leverandører har samme syn som Microsoft, men at Microsoft likevel velger å gi etter for press fra Intel.

Microsoft nekter nå å la Kalkman og Ybarra uttale seg om dette til pressen.

En talsperson for Microsoft sier at PC-er med 915-grafikk var med i betatestingen av Vista, og funnet tung nok.

I gruppesøksmålet står Microsoft også på dette standpunktet.

    Les også:

Til toppen