Vilt kappløp om tall-adresser

En flom av aktører vil ha de nye tall-baserte nettadressene. Her er de det er mest kamp om:

Vilt kappløp om tall-adresser

Domenenavn knyttes etter hvert sterkere opp mot firmanavn og varemerker.

Noen virksomheter har navn eller produkter som består av bare tall. Men hittil har disse måttet velge et domenenavn som kombinerer tall med bokstaver og andre tegn.

Den viktigste årsaken til at nummerdomener har vært forbudt, er at det har vært en risiko for tekniske problemer knyttet til å bruke bare tall i domenenavn. En analyse viser at man nå kan se bort fra en slik risiko.

Onsdag i forrige uke startet innføringen av domenenavn som bare består av tall, som for eksempel 4711.no. Post- og teletilsynet har i dag trukket rekkefølgen for behandling av søknadene fra innføringsperioden. Fra i morgen inngår nummerdomener som en ordinær del av tjenesten hos Norid.

Da mottaket stengte fredag formiddag, var det kommet inn i alt 5664 gyldige søknader om nummerdomener. Etter en rydding for å sikre at samme organisasjon bare ble med i trekningen med én søknad om samme navn, gikk 5555 søknader inn i en loddtrekning for å avgjøre hvilken rekkefølge de skulle behandles i.

Disse navnene fikk flest søkere:

  • 123.no, 401 søkere
  • 666.no, 189 søkere
  • 24.no, 144 søkere
  • 911.no, 128 søkere
  • 1881.no, 124 søkere
  • 1880.no, 110 søkere
  • 10.no, 109 søkere
  • 247.no, 108 søkere
  • 007.no, 105 søkere
  • 100.no, 97 søkere

Det ble søkt om 976 unike navn, 612 navn hadde bare én søker.

Søknadene fra loddtrekningen behandles nå fortløpende. Fra i morgen klokken 10.00 åpnes det for ordinært mottak av alle typer søknader. Etter dette skjer søknadsbehandlingen etter det vanlige først til mølla-prinsippet.

Det lengste nummerdomenet som registreres er på 63 tegn og tilsvarer de første 63 desimalene i den matematiske konstanten pi.

Med unntak for telefonnummer som brukes som nasjonale nødnummer, som 113.no, gjaldt det ingen fortrinnsrett ved innføring av nummerdomener, slik det heller ikke gjør for andre domenenavn.

Også for nummerdomener har den som skal skaffe seg et domenenavn ansvar for at navnet ikke er i strid med norsk lov eller bryter med andres rettigheter.

- Vi ser at det kan oppstå konflikter om rettigheter til noen av søknadene som behandles, men dette gjelder et lite fåtall, sier daglig leder i Norid, Hilde Thunem.

Klager vil eventuelt kunne fremmes for domeneklagenemnda på vanlig måte.

En som klager på et nummerdomene i løpet av de to første månedene etter innføringen og får medhold, vil for øvrig få klagegebyret refundert.

- Fra Post- og teletilsynets side er vi fornøyd med at både søknadsprosessen og trekningen av nummerdomener under .no ble gjennomført uten problemer, sier seksjonssjef Ørnulf Storm i PT.

Les mer om: