Vinn-vinn i Visma

På tross av stinn kasse fortsetter Øystein Moan å kjøpe billig. Selgerne i Altius kan på den annen side glede seg over en papirgevinst på 600.000 kroner på tre uker.

På tross av stinn kasse fortsetter Øystein Moan å kjøpe billig. Selgerne i Altius kan på den annen side glede seg over en papirgevinst på 600.000 kroner på tre uker.

Det kan se ut som både kjøper og selger kan ha god grunn til å være fornøyd med Vismas kjøp av 51 prosent i Altius.Visma ASA melder i dag at selskapet har kjøpt  51 prosent av aksjene i Altius AS. Oppkjøpet ble imidlertid annonsert første gang allerede 21.desember i fjor.


Visma betaler 6,5 millioner kroner for oppkjøpet. Kontantandelen er satt til 4 millioner kroner, mens 2,5 million kroner er gjort opp med 61.359 egne aksjer i Visma ASA til en kurs av rundt 40,75 kroner per aksje.

Dette betyr at selgeren allerede har inne en papirgevinst på nesten 600.000 kroner. Kursen på Visma er nå nemlig oppe i 50,50 kroner per aksje.

Justert for kursøkningen i Visma er dermed Altius verdsatt til i en P/S underkant av 0,93 basert på forventet 2001-omsetning. Dette kan virke billig også basert på det forventede driftsresultatet.
Øystein Moan sitter etter dette oppgjøret fortsatt på en beholdning på totalt 712.941 egne aksjer, som kan brukes til betale for videre oppkjøp.


Altius er basert på Skullerud i Oslo og har i tillegg kontorer på Lysaker, i Drammen og et kontor under etablering i Tønsberg.

For 2001 forventer Altius en omsetning på 15 millioner kroner og et driftsresultat på 4 millioner kroner. Visma har opsjon på å kjøpe seg opp inntil 100 prosent av aksjene i Altius innen utgangen av første kvartal 2004.

Altius har 14 ansatte og påtar seg konsulentoppdrag for bedrifter i forbindelse med oppstartbistand, regnskapsrutiner og økonomisk rapportering, samt leveranse av såkalte økonomisjefstjenester.

Altius skal inngå i Vismas nye divisjon for outsourcing og Business Service Providing.

Til toppen