Vinner storkontakt med Landbruket

AgriKjøp tegner en storkontrakt med Telenor om telefonitjenester for de neste tre årene.

AgriKjøp tegner en storkontrakt med Telenor om telefonitjenester for de neste tre årene.

Landbrukssamvirket har vært kunde av Telenor i en årrekke og de kjøper både sine datatjenester så vel som telefonitjenester fra Telenor. Avtalen som nå er inngått innbefatter fast- og mobiltjenestene. Avtalen er en videreføring av et allerede etablert samarbeid med Telenor.

Avtalen har en ramme på rundt 400 millioner for de første tre årene, men kan alt i alt komme på opp mot 650 millioner kroner. Tjenestespekteret omfavner de fleste telefonitjenestene som Telenor tilbyr til bedriftsmarkedet.

AgriKjøp er et aksjeselskap som inngår i Landbrukssamvirket. På vegne av største medlemmene, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri, håndterer AgriKjøp medlemmenes innkjøpsavtaler. I tillegg er Agrol en del av avtalen. Agrol er en organisasjon for medlemmer av Norges Bondelag og Felleskjøpet. De vil kunne benytte teletjenester fra denne avtalen som en del av Agrols fordelsprogram.

Til toppen