Vinnere og tapere i nettleserkrigen

Én vokser kraftig, men stor uenighet om gammel gigant.

Vinnere og tapere i nettleserkrigen
Internet Explorer økte sin markedsandel i 2012, ifølge Net Applications. StatCounter oppgir derimot at IE faller til knappe 30 prosent. Det store spriket skyldes ulike målemetoder ifølge analyseselskapene. Bilde:

Analyseselskapene Net Application og StatCounter har begge kommet med nettlesertall for desember. Tallene gjelder kun for nettlesere på personlige datamaskiner. Tall for nettbrett og smartmobiler er holdt utenfor.

Som vanlig så spriker tallene til de to selskapene ganske mye, noe som ifølge dem selv skyldes ulike målemetoder.

For å gjøre det hele litt mer interessant, har vi i denne saken sammenlignet desembertallene for 2012 med tallene fra samme måned i 2011. Dette er gjengitt i tabellen nedenfor, sammen med tall for digi.no, hentet fra Google Analytics. Tallene våre er ikke representative for annet enn trafikken på digi.no. Tall for nettsteder som fanger bredere, vil nødvendigvis se ganske annerledes ut.

I tallene fra Net Applications så beholder Internet Explorer ikke bare en markedsandel på over 50 prosent i 2012, men andelen øker faktisk med et par prosentpoeng i løpet av året. Men en slik trend ser man ikke hos StatCounter. Der går andelen til Internet Explorer fra knapt 40 prosent til drøyt 30 prosent, et fall på nesten 9 prosentpoeng på et år.

De to analyseselskapene er derimot begge enige om at markedsandelen til Safari er økende, selv om StatCounter er langt mer positiv på Safaris vegne. Økningen ville dog ha vært enda mye større dersom også bruken av Safari for iOS hadde vært med.

De to selskapene er også enige om andelen til Firefox er dalende.

Utviklingen i markedsandel til de fem største nettleserne, fra desember 2011 til desember 2012.
Utviklingen i markedsandel til de fem største nettleserne, fra desember 2011 til desember 2012. Bilde: digi.no

Når det gjelder Chrome, er uenigheten derimot svært stor. StatCounter oppgir at markedsandelen til nettleseren har vokst med omtrent like mye som IEs andel har falt det siste året. Net Applications mener derimot at Chrome taper markedsandeler og at andelen er omtrent halvparten av det StatCounter oppgir.

I dette feltet er Opera lillebror, uansett hvem du spør. Men Net Applications oppgir at Operas markedandel vokser noe i 2012, noe som ikke gjenspeiles hos konkurrenten.

Blant digi.nos lesere var markedsandelene til IE, Firefox og Chrome ganske like i desember 2011. Ett år senere har Chrome løpt fra konkurrentene, som alle har mistet andeler. Som tabellen over viser, er fallet størst for Firefox og Opera.