Vinnerne er dem som blir kvitt rutinen

Vinnerne er dem som blir kvitt rutinen

Fokusere på grupper og rydd vekk rutinearbeide, er rådet til Avanade-gründer Adam Warby.

Avanade er et konsulentselskap som fokuserer utelukkende på Microsoft teknologi. De eies av konsulentselskapet Accenture og programvareselskapet Microsoft.

Adam Warby er en av gründerne av selskapet som ble startet i 2000, ti år etter at han selv begynte å jobbe i Microsoft. digi.no fikk en prat med ham når han var på besøk i Norge, for å høre litt om hans tanker rundt fremtidens arbeidsplass og hvordan den påvirkes av den teknologiske utviklingen.

- Det blir mindre fokus rettet mot å sikre at prosessene virker og mer fokus på å gjøre selve jobben, sier Adam Warby i Avanade, til digi.no.

Det det dreier seg om er kunnskapsadministrasjon, eller det som tidligere gikk under merkelappen "knowledge management". Warby forteller at det nå er et skifte på gang når det gjelder hvor fokus ligger i forhold til å øke produktiviteten i organisasjonene.

- Den neste produktivitetsbølgen fokuserer på arbeidsgruppen fremfor individet, sier Warby.

Hvis bedriftene skal bli mer efffektive, så holder det ikke å tyne mest mulig ut av hver enkelt ansatt. De må settes i system og dette systemet må automatiseres og organiseres ved hjelp av teknologi. For Avanade dreier det seg om Microsoft-teknologi.

- Prosesser som i dag kontrolleres manuelt, vil bli gjort elektronisk i morgen. Innebygde regler håndteres automatisk, sier Warby.

Etterhvert som bedriftene investerer i ny teknologi og får den på plass, åpner det muligheten for mer spesialiserte medarbeidere. De vil i nær fremtid slippe mye av plunderet med mange av de mer rutinepregede interne administrasjonsoppgavene og vil isteden få brukt mer av sin tid på selve oppgaven som de skal løse.

- Mer og mer internt arbeide blir utført av spesialiserte støttefunksjoner i selskapet, sier Warby.

Dermed får fremtidens arbeidstagere stadig flere fellestrekk med konsulenter. De er spesialiserte i sin kunnskap og stadig flere av deres rutineoppgaver utføres av andre ressurser i selskapet.

Et eksempel på hvordan det kan gjøres, kommer fra et annet internasjonalt firma, konsulentsselskapet McKinsey. De utarbeider mange analyser med utgangspunkt i fakta de får frem fra undersøkelser de gjennomfører. Når det nærmer seg presentasjon av resultatene, kladder McKinsey-konsulenten ned hva han vil ha i sin presentasjon og så sendes disse innskannede notatene til kontoret i India. Der utarbeider dedikerte medarbeidere en profesjonell utseende Powerpoint-presentasjon.

- Neste generasjons arbeidsplass og neste generasjons arbeidstaker går hånd i hånd, sier Warby.

Det forutsetter at bedriftene investerer i og tar i bruk nye teknologier. Hvis Avanade får det som de vil, blir mye av det kjørende på Microsofts operativsystem og utviklet i .Net-rammeverket.

Til toppen