Vint Cerf hjelper EU i Internett-oppgradering

En komite nedsatt av EU-kommisjonen for å vurdere oppgraderingen av Internett-infrastrukturen til IPv6, har hatt sitt første møte. TCP/IP-oppfinner Vint Cerf er med.

En komite nedsatt av EU-kommisjonen for å vurdere oppgraderingen av Internett-infrastrukturen til IPv6, har hatt sitt første møte. TCP/IP-oppfinner Vint Cerf er med.

Vinton Cerf sitter i dag i ledelsen for MCIWorldcom, og spiller en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Internett-protokollen. Hjemmesiden hans har en rekke lenker til interessant bakgrunnsmateriale.

Formålet med komiteens arbeid er, ifølge EU-kommissær Erkki Liikanen, "å sikre at Europas konkurranseevne ikke trues av mangelen på klare retningslinjer for overgangen til IPv6." Ifølge IETF-leder Harald Alvestrand, er spill og det mobile nettet de viktigste trendene som gjør det akutt nødvendig med en oppgradering.Hovedpoenget med IPv6 - versjon 6 av Internett-protokollen - er å sikre at det finnes et tilstrekkelig antall adresser til å realisere visjonene med mobilt Internett, IP-adresserbare husholdnings- og kontormaskiner og så videre. I dag kjøres Internett under IPv4 fra 1983. IPv4 tillater bare fire milliarder adresser, og vil være uttømt innen 2005. Med IPv6 blir adressemengden praktisk talt ubegrenset.

Et annet viktig poeng er bedre håndtering av sikkerhet.

Komiteen skal levere sin innstilling på et EU-toppmøte i Spania i mars 2002.

Til toppen