Vint Cerf trekker seg fra alle verv i Icann

Sju år i spissen for Icann var nok for nettpioner Vint Cerf. Nå kaller blant annet døvesaken.

Vint Cerf trekker seg fra alle verv i Icann
Bilde:

64 år gamle Vinton Cerf spilte en nøkkelrolle på 1970-tallet da det teknologiske grunnlaget for det som siden utviklet seg til Internett, ble lagt. Dette har gitt ham gurustatus og stor autoritet, og han var en naturlig kandidat da Icann trengte en ny styreformann i 2000.

Icann er det nærmeste Internett kommer en ledelse: Det er en ideell organisasjon, opprettet i 1998 for å ta seg av domenenavn og adressering. Cerf ble med i Icann-ledelsen året etter at organisasjonen ble opprettet.

Cerf har ledet en form for «avamerikanisering» av Icann, samtidig som USAs regjering beholder det øverste formelle ansvaret, og en vetorett. Flere internasjonale skikkelser er trukket med i arbeidet, og det er satt i gang prosesser som skal gjøre det enklere å operere med ikke-engelskspråklige nettadresser. Samtidig er press fra blant annet Kina og Brasil for å legge ansvaret for nettdomener under FN, avvist.

Ifølge Associated Press, har Icann vokst fra 12 ansatte og under 4 millioner dollar i årsbudsjett i 2001, til 100 ansatte og over 40 millioner dollar i 2008.

Cerfs verv som styreformann i Icann har vært ulønnet, selv om han anslår at det har krevd fra 25 til 40 prosent av hans tid. Siden 2005 har hans hovedgeskjeft vært «Chief Internet Evangelist» i Google. Han er også æresformann for IPv6 Forum. Han understreker at han akter å holde seg helt unna alt som har med Icann å gjøre i minst ett år. Ny formann vil velges en av de kommende dagene. Som grunn til at han trekker seg, oppgir Cerf at perioden går ut, og at han ikke ønsker gjenvalg.

Blant prosjektene Cerf vil prioritere nå som han er fri for Icann, er en bok om Internetts første tiår, eventuelt to første tiår, i alle fall ikke lenger enn til da vanlige folk ble oppmerksom på fenomenet tidlig på 1990-tallet.

Et annet interessefelt er døvesaken: Både Cerf og hans kone Sigrid er hørselshemmet.

    Les også:

;