Vinter og vår til ny kopilov

Valgerd Svarstad Haugland er sterkt forsinket med et omstridt lovverk som kriminaliserer kopiering av film og musikk.

Valgerd Svarstad Haugland er sterkt forsinket med et omstridt lovverk som kriminaliserer kopiering av film og musikk.

Det såkalte Infosoc-direktivet vil når det innføres i Norge stramme inn på mange av dagens uklarheter om kopiering og bruk av digitale medier.

    Les også:

Lovverket var planlagt innført i sommer, men behandlingen hos Valgerd Svarstad Haugland og Kultur- og kirkedepartementet dro ut i tid. Det er nå høyst uklart når loven trer i kraft.

I utgangspunktet er lovverket ferdig forhandlet i EU, men enkeltland som Norge har litt spillerom. Departmentet sendte derfor et forslag med noen mulige valg ut på høring. At hele 100 organisasjoner har sendt inn høringsutalelser, understreker striden om innskrenkingene i blant annet mulighetene for kopiering og avspilling av digitale medier.

Det nye lovverket vil blant annet gjøre det klart ulovlig å spre verktøy som bryter kopisperrer, slik DVD-Jon blant annet er anklaget for å ha gjort. Men departementet har har gjort noe liberale valg.

- Vi har foreslått at det skal være lov å bryte sikkerhetssystemer for å spille av et medie. Etter vårt forslag vil det blant annet dermed være lov å bruke utstyr som spiller av DVD-plater laget for andre deler av verden, forteller avdelingsdirektør Bengt O. Hermansen i departmentet til digi.no.

Om departementet vil stå ved sitt forslag er ikke klart - plate- og filmbransjen har åpenbart protestert høylytt. Uansett vil det ta tid før det blir ulovlig.

For først skal departementet fåutarbeidet et endelig forslag på grunnlag av alle høringsuttalelsene. Så skal man ta opp saken i EØS-organer og stortingskomiteer.

- Målet er å få lagt frem lovforslaget for Stortinget før jul, så det er lite sannsynlig at dette vil tre i kraft ved årsskiftet, sier Hermansen til digi.no.

Det kan derfor drøye til langt ut på våren eller neste sommer før Infosoc-direktivet trer i kraft her i Norge.

Til toppen