Virkelighetsnære tester kneler nesten alle nettsteder

17 av de første 20 kunder som fikk testet sine nettsteder gjennom Mercury Interactives nye tjeneste, knelte da belastningen nådde 25 prosent av det de var forventet å klare. - 80 prosent av problemene skyldes applikasjonen, sier Tom Christensen.

17 av de første 20 kunder som fikk testet sine nettsteder gjennom Mercury Interactives nye tjeneste, knelte da belastningen nådde 25 prosent av det de var forventet å klare. - 80 prosent av problemene skyldes applikasjonen, sier Tom Christensen.

Materialet stammer fra de første kundene til Mercury Interactives nye tjeneste Active Test. Mercury er kjent som leverandør av produkter som tester både funksjonalitet og belastningsevne til applikasjoner i nettverk. De siste årene har selskapet gjort testing av Internett-baserte applikasjoner til en spesialitet. Produktspekteret er utvidet til også å omfatte tjenester, slik at du kan få testet nettstedet ditt uten å kjøpe produktene som testene utføres med.
Les disse artiklene for en gjennomgang av Mercurys etablerte produkter:
Gratisprogram tester e-butikker
Nettbutikk? Herfra til evigheten er det åtte sekunder
Reglementert testing kunne avverget E-Trade-sammenbrudd

- Det første tjenesteproduktet vårt er Active Watch, som overvåker nettsteder fra utvalgte steder verden over, sier markedsansvarlig for Europa, Andy Crosby. - Det bygger på vår overvåkningsapplikasjon Topaz. Active Test-tjenesten utføres med utgangspunkt i våre testprodukter, LoadRunner for belastning og ytelse, WinRunner og TestRunner for funksjonalitet.

Active Test er en nylansert tjeneste i Norge. Du får kontollert om alle funksjonene som nettstedet ditt skal tilby, faktisk fungerer. Du får et svært realistisk bilde av hvor mange samtidige brukere nettstedet vil tåle før svartiden overstiger de åtte sekundene som erfaringen viser at grensen for brukeres tålmodighet.

- Vi målet ytelsen i form av transaksjoner, ikke i form av hits, presiserer Crosby. - En gjennomført transaksjon er forskjellig fra en hit. Det dreier seg om å legge testen så nært opp til det kunden faktisk erfarer som mulig.

Mercurys kunder omfatter blant annet store kommersielle nettsteder som America Online, e-Trade og Amazon.com. Tjenestene Active Test og Active Watch henvender seg til brukere som gjerne er mindre enn disse, men som likevel satser en betydelig del av sin virksomhet på nettet. Blant de 20 første Active Test-kunder var selskaper som Xircom, DHL, WebMD og Travelocity.

- Hos 17 av disse 20 første kundene knelte nettstedet på mindre enn 25 prosent av den belastningen som designerne mente de skulle tåle, sier Crosby. - Erfaringen til disse kundene bekrefter en kjent tendens. Ved flere anledninger har formelle lanseringer av nettsteder blitt utsatt mens man fininnstilte nettstedet på bakgrunn av testing med våre produkter.

- I 80 prosent av tilfellene skyldes problemene at selve applikasjonen ikke skalerer, sier norgesrepresentanten til Mercury, Tom Christensen. - Det gjelder særlig WAP-tjenere, der man ikke har tatt høyde for at en skrolling får klienten til å sende flere forespørsler om informasjon.

Testing av WAP-tjenere foregår dels gjennom manuell bruk av mobiltelefoner, dels gjennom emulatorer som telefonleverandørene har utviklet nettopp for å gjøre det enklere å teste ytelsen på WAP-steder.

Testingen som Active Test-tjenesten tilbyr, kan etterlikne belastningen fra inntil 100.000 samtidige brukere som genererer opptil 4000 transaksjoner av ulike typer per sekund. Brukerne kan fordeles slik at nettstedet som testes, oppfatter at de kommer fra inntil 50.000 ulike IP-adresser.

- Du bør teste før du går ut med et nytt nettsted, mener Christensen. - Du bør videre bruke tjenesten når du legger opp nye tjenester, eller foretar endringer i applikasjonen. Testing kan også gi deg svar på hva som skjer hvis tallet på samtidige henvendelser svarer til det du drømmer om når du fantaserer om å bli neste Amazon.com.

Virksomheten til Mercury faller inn under et fagområde som har fått sitt eget navn i sjargongen: APM for "application performance management". Mercurys APM utgjør kjernen i APM-tilbud som selges under andre merkelapper. Tivoli APM er et eksempel: Det er Mercury-produktene, i en form som gjør dem integrerte med Tivoli Framework. Et annet eksempel er den amerikanske applikasjonstilbyderen Breakaway, som til Mercury-tjenesten under sitt eget merke, som en vanlig ASP-tjeneste.

Til toppen