Virkningen av Microsoft-forliket vil forsterkes over tid

USAs justisdepartement har levert sin formelle begrunnelse for forliket med Microsoft, og hevder blant annet at virkningen vil forsterkes over tid.

USAs justisdepartement har levert sin formelle begrunnelse for forliket med Microsoft, og hevder blant annet at virkningen vil forsterkes over tid.

Overleveringen av det 68 sider lange "competitive impact statement" der USAs justisdepartement begrunner og forklarer forliket med Microsoft, markerer starten på den 60 dager lange offentlige høringsperioden der Microsoft selv, konkurrentene og alle andre som måtte føle for det, kan levere skriftlige kommentarer til sakens dommer Colleen Kollar-Kotelly. Når de 60 dagene er omme, har hun tretti dager på seg før hun må innkalle til en høring og avgjøre om hun vil støtte eller forkaste forliket.

I dokumentet skriver departementet at forliket vil gjøre slutt på Microsofts lovbrudd, hindre det fra å begå nye lovbrudd og gjenopprette den sunne konkurransen som ble lagt død av selskapets ulovlige framferd.

Det skriver også at det vurderte å gå videre med en rettssak, men fant ut at det ville være bedre med tiltak som kunne iverksettes øyeblikkelig gjennom et forlik, enn å bruke minst to år på en juridisk prosess.

Departementet innrømmer at det vurderte en rekke strengere tiltak enn dem som inngår i forliket, blant annet å tvinge Microsoft til å dele alle Windows' hemmeligheter med konkurrentene.

Tiltakene i forliket beskrives som selvforsterkende over tid, med stadig større virkning etter hvert som det utvikles nye tjenester som krever ny funksjonalitet på PC-er og andre aksessapparater. Departementet mener forliket vil hindre Microsoft fra å få konkurransefordeler ved at Windows på serversiden gir bedre funksjonalitet og ytelse overfor Windows-klienter enn andre serverplattformer. I dag er nettopp denne "integreringen" et viktig argument for Microsofts serversystemer (se artikkelen Servertjenester spesielt tilpasset Windows XP). Siden forliket tvinger Microsoft til å gjøre rede for alle Windows-protokoller som har med forholdet mellom klient og server å gjøre, mener departementet at man raskt vil nå en tilstand da en Windows-PC oppfører seg identisk uavhengig av om den koples til en Microsoft-server eller en konkurrerende plattform. Departementet tror at identisk oppførsel vil kunne brukes som kriterium for å avgjøre hvorvidt Microsoft holder seg til forliksbetingelsene eller ikke.

Departementet forsikrer også at forliket gir PC-leverandører frihet til å støtte alternative plattformer og applikasjoner uten frykt for represalier fra Microsofts side.

Myndighetene gir dommeren råd med tanke på hvilke kriterier hun skal legge til grunn for sin vurdering av forliket. Hun anbefales å ikke granske hvorvidt forliket med hundre prosent sikkerhet vil avskaffe enhver form for konkurransevridende aktivitet fra Microsofts side, men heller legge til grunn hvorvidt forliket kan anses akseptabelt med utgangspunkt i offentlighetens interesser. Dommeren har ifølge departementet ikke adgang til å gjøre endringer i forliket.

I kongressen er det tatt initiativ som kan gjøre forliket til gjenstand for høringer i begge kamre i løpet av desember og januar.

Til toppen