Virtualisering halverte kostnadene

Mills har konsolidert og virtualisert serverparken, med hjelp fra HP.

Mills har konsolidert og virtualisert serverparken, med hjelp fra HP.

Mills har med hjelp fra HP tatt grep for å få en IT-infrastruktur som underbygger deres vekstambisjon, heter det i en pressemelding. Etter en konsolidering av serverparken innførte Mills virtualisering, noe som har halvert selskapets serverkostnader.

– Vi ønsket å konsolidere vår serverpark og gjorde en grundig analyse av ulike leverandører og deres teknologier. HP ble valgt fordi selskapet hadde en god helhetsforståelse og skjønte våre utfordringer, samtidig som de tok ansvar for hele IT-løsningen. HP har også en bredde og dybde i sin teknologiportefølje som tilfredsstiller våre behov. Ved hjelp av virtualisering utnyttes serverparken fra HP maksimalt, noe som har gitt besparelser på server infrastruktur på over 50 prosent, sier Jan Ingar Bakken, IT-sjef i Mills.

For å oppnå høy fleksibilitet, sikkerhet og datatilgjengelighet har Mills sammen med HP etablert ett datasenter fordelt på to maskinrom. Løsningen er designet slik at man ved en katastrofe som brann, vannlekkasje eller lignende, enkelt kan flytte alle applikasjoner til det ene maskinrommet og aktivere kopidataene for disse systemene. Man vil dermed raskt være i full operativ drift.

– Alt utstyr utnyttes maksimalt på grunn av gode virtualiseringsløsninger. Totalt kjøres i dag over 30 serverinstallasjoner på våre HP ProLiant servere med programvare fra VMware. Vanlig utnyttelsesgrad på servere ligger rundt 15 til 20 prosent, mens vi kan kjøre med over 60 prosent i snittbelastning. Selv om kostnadene relatert til VMware-lisenser har økt, er de totale kostnadene vesentlig redusert, sier Bakken.

Med løsningen kan Mills dynamisk tildele ressurser eller flytte en IT-tjeneste til en annen fysisk server, mens systemet er i drift. Denne fleksibiliteten ble blant annet benyttet i forbindelse med oppgradering av e-postmiljøet fra Exchange 2000 til 2003. Oppgraderingen ble utført på dagtid samtidig som de ansatte kunne jobbe upåvirket av oppgraderingsarbeidet.

– Vår tilnærming til IT er at det skal gi oss et konkurransefortrinn. Denne løsningen basert på HP-infrastruktur gjør at vi enkelt og raskt kan tilpasse oss markedsmessige endringer. Vi har blitt mer proaktive og har nå et høyere sikkerhetsnivå, samtidig som vi kan ha en betydelig større tjenesteportefølje uten å måtte øke personalstaben, sier Bakken.

Mills bruker i dag SAP-moduler innen økonomi, logistikk, HR og produksjon. Løsningen kjøres på et UNIX-cluster bestående av to Itanium-baserte HP Integrity servere med høytilgjengelighetsprogramvaren HP Serviceguard. Mills kjører produksjon på den ene serveren og utvikling på den andre, og dersom produksjonsserveren skulle gå ned, vil Mills enkelt kjøre produksjonen over på utviklingsserveren.

– Med HP Serviceguard får vi en effektiv og sikker speiling av våre 64-bits servere og vårt SAP-miljø. Vi har gått fra HP RP 5470 servere med PA-RISC prosessorer til HP Integrity servere med Intel Itanium 2 prosessorer, noe som har vært en veldig grei overgang. De nye HP Integrity-maskinene har gitt oss fem ganger så mye ytelse som vi hadde tidligere, sier Bakken.

Til toppen