Virtualisert I/O i nye bladservere

Intel vil innføre svitsjing for PCI Express. Det vil gi billigere og mer skalerbar I/O for bladservere.

Virtualisert I/O i nye bladservere

Intel vil innføre svitsjing for PCI Express. Det vil gi billigere og mer skalerbar I/O for bladservere.

Det ble kjent i sommer at PCI-SIG Working Group arbeider med å en spesifikasjon for å virtualisere bussen PCI Express (PCIe). Hensikten er å overkomme begrensningen i standardspesifikasjonen der hvert endepunkt er tilordnet ett fysisk system, altså server, uten mulighet for deling.

I et bladservermiljø innebærer denne begrensningen at hver bladserver må ha sin egen PCIe-sti som koples til serverens egne, reserverte enheter. PCIe-stien forbinder hver enkelt bladserver til, for eksempel, dens egne utganger for henholdsvis Ethernet, InfiniBand og Fiber Channel. Dette strider mot det man ellers forbinder med bladservere, at så mange ressurser som mulig skal være felles, og ikke knyttes til én og én server.

Arbeidsgruppen til PCI-SIG ser for seg PCIe-virtualisering i to nivåer.

Det laveste, døpt «single root», går ut på å fordele et endepunkt på flere virtuelle endepunkter, slik at det kan forholde seg til flere servere.

Det neste nivået, «multiroot», går ut på å legge inn en sentral svitsj, slik at man også kan gi hver server tilgang til vilkårlige endepunkter.

Ifølge dailytech.com hauser Intel «multiroot» virtualisering av PCI Express på sin pågående utviklerkonferanse i San Francisco.

Hver bladserver i en klynge skal koples til den samme sentrale multiroot PCIe-svitsjen. Svitsjen formidler kontakt til virtualiserbare endepunkter, det vil si, for eksempel, Ethernet, InfiniBand eller Fiber Channel.

Intel forklarer at denne formen for virtualisert PCIe ikke krever endringer i verken programvare, drivere, operativsystemer eller Bios. Også virtuelle instanser av operativsystemer vil kunne forholde seg til multiroot-virtualisert PCIe, heter det.

Virtualisert PCIe innebærer fem viktige fordeler i forhold til nåværende løsninger for både bladservere og vanlige rackservere:

  1. Bedre bruk av systemressurser, fordi man slipper å legge opp individuelle I/O-spor i hver bladserver, samtidig som man kan la flere virtuelle serverinstanser dele I/O-endepunkter med ledig kapasitet.
  2. Det blir enklere å skalere opp I/O-kapasiteten, siden man ikke lenger trenger noen én-til-én tilordning til fysiske servere.
  3. Driften av I/O forenkles, fordi alt håndteres gjennom én sentralisert PCIe-svitsj.
  4. Svikt i enkeltkomponenter får mindre betydning, slik at klyngen blir mer pålitelig i drift.
  5. Klyngene blir rimeligere i innkjøp fordi behovet for kretskort, kabler, porter og så videre reduseres.

Det er ikke sagt noe om når teknologien blir tilgjengelig.

    Les også:

Til toppen