Virtuell virkelighet og handel preger Internett World

Internet World 1996 er i gang i New York. Verdens viktigste Internett-selskaper deltar med mange nyheter.

Internet World 1996 er i gang i New York. Verdens viktigste Internett-selskaper deltar med mange nyheter.

Konferansene starter allerede idag. Utstillingen kommer i gang på onsdag og varer til ut fredag. Det skal avvikles 150 seminarer. 500 utstillere ventes å tiltrekke 50.000 profesjonelle besøkende.

Tre egne paviljonger fokuserer på hver sin teknologi: Java, ActiveX og Netscape. Her samler de førende selskapene Sun, Microsoft og Netscape hhv 45, 30 og 24 medutstillere. Netscape er hovedsakelig opptatt av produktivitetsløsninger til Inter- og intranett.

Det fokuseres på praktiske demonstrasjoner av umiddelbart anvendbar teknologi, med tanke på utviklere, markedsførere, investorer og profesjonelle med varierende kommunikasjonsbehov.

IDG-konsernet har valgt Internet World, nærmere bestemt 12. desember, til å lansere en ny Web-magasin, "NC World". E-bladet skal dekke tekniske finesser rundt de nye nettverksmaskinene, holde rede på nye produkter, og bringe bakgrunnsmateriale om utviklingen av markedet. I første omgang er det snakk om et "virtuelt vedlegg" til "Java World", "Netscape World" og "Sun World". Fra og med februar blir det et eget blad på NC World Mag.

Databasegiganten Oracle satser på å overbevise besøkende om fortreffeligheten til sin Oracle Web Server som skal omdøpes til Oracle Web Application Server 3.0. Andre aktuelle produkter er Apollo Merchant Server (et verktøy for den som vil organisere butikk på web), Express Web Publisher, og flere plattformer for gruppevaren InterOffice.

Virtuell virkelighet for seriøse anvendelser innen nærings- og organisasjonslivet blir et gjennomgående tema på utstilling og seminarer. Blant nye produkter:

  • Digitale roboter eller "avatarer" som webmastere kan programmere til å gjennomføre ulike oppgaver etter oppfordring fra brukeren: besvare spørsmål, demonstrere nye produkter, fordele litteratur mm. (fra BlackSun Interactive)
  • Forfatterverktøy for virtuell virkelighet, med støtte for VRML (virtual reality modeling language) versjon 2. Nyheter her er V-Realm Builder fra Integrated Datasystems, Superscape VRT versjon 5, Internet3D Space Builder 2.0 og Internet3D FontMagic fra ParaGraph International som nylig har lisensiert sine varer til Disney Online, og Liquid Reality fra Dimension X.

Ifølge analyseselskapet Forrester Research har multimedia på Internett størst betydning for produktpresentasjoner, visning av kompleks finansiell informasjon, navigering rundt kompliserte websteder, og demonstrasjoner av nye applikasjoner.

IBM profilerer seg om selskapet som kan Java, og trekker veksler på løsninger som ble prøvd ut under Atlanta OL. Et nøkkelprodukt er Network Dispatcher som gjør det mulig å kjøre samme webtilbud over flere webservere og styre belastningen mellom dem. Produkter i IBMs net.Mining Services vil også stå sentralt: De tilbyr kunder verktøy for å analysere sine web-kunder, og andre nyttige pakker for å bygge opp web-relaterte datavarehus. Mange av IBMs ideer for hva Internett kan brukes til, er lagt ut på Alpha Works.

Produkter for handel på web vil vises av flere selskaper, blant dem Hewlett-Packard og JavaSoft, Suns programvareselskap.

Multimedia "brosjyrer" pr e-post er spesialiteten til Novita Communications. Med deres Java-baserte e-post-sender kan kunder motta bilder, lyd og tekst som kan vises i en vanlig nettlos.

Novell har satset på Internett for å overleve, etterhvert som lokalnett går over til å betraktes som en underavdeling av Internett, og alle trenger TCP/IP. Selskapet prøver å få allmenn aksept for sitt arvesøl, katalogtjenesten NDS (Novell Directory Services), men satser også på å overbevise brukere om at gruppevaren GroupWise 5.1 ligger bedre an enn Lotus Notes i å utnytte Internettets mange muligheter.

Lotus vil vise løsninger knyttet til Lotus Notes Public Networks, som gir større sikkerhet og funksjonalitet enn standard kommunikasjon over Internett. En ny gimmick er Organizer 97 Web Calendar som lar Organizer 97-brukere kontakte sine kalendere og oppdatere dem via Internett. Modulen, som må installeres på brukerens webserver, kan lastes ned gratis fra www.lotus.com/organizer. For den store hop krever dette at Internett-tilbyderne lar seg friste.

Til toppen